Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за държавната изпитна сесия на ОКС „магистър“ през юли, септември и октомври 2023 г.

   

13.04.2023

 

Уважаеми студенти,

Държавните изпити и защитите на магистърски тези за ОКС „магистър" ще се проведат на следните дати:

Катедра „Икономика":

  • Държавен изпит за МП „Бизнес икономика", МП „Икономика и право", МП „Икономика и финанси" и МП „Митнически и данъчен контрол" - 17 юли 2023 г.
  • Държавен изпит за МП „Бизнес икономика", МП „Икономика и право", МП „Икономика и финанси" и МП „Митнически и данъчен контрол" - 11 септември 2023 г.

Въпросниците за държавен изпит са достъпни на следния линк.

 

Катедра „Статистика и иконометрия":

  • Държавен изпит за МП „Аутсорсинг проекти и компании" - 15 юли 2023 г. – въпросникът за държавен изпит е достъпен на следния линк.
  • Държавен изпит и защита на магистърски тези за МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите" – държавен изпит и защита на магистърски тези на 11 октомври 2023 г. – въпросникът за държавен изпит е достъпен на следния линк.

 

Катедра „Стопанско управление":

  • Държавен изпит за МП „Бизнес администрация", МП „Дигитален маркетинг", МП „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор" и МП „Бизнес администрация – управление и предприемачество" – 18 юли 2023 г.
  • Защита на магистърски тези за МП „Бизнес администрация" – 18 юли 2023 г.
  • Защита на магистърски тези за МП „Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език" и МП „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език" – 19 юли 2023 г.
  • Защита на магистърски тези за МП „Бизнес администрация" – 11 септември 2023 г.
  • Държавен изпит за МП „Бизнес администрация", МП „Дигитален маркетинг", МП „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор" и МП „Бизнес администрация – управление и предприемачество" – 12 септември 2023 г.

Въпросниците за държавен изпит са достъпни на следния линк.

 

Катедра „Финанси и счетоводство":

  • Защитата на магистърски тези за МП „Счетоводство и одит" ще се проведе на 18 юли 2023 г.

Допълнително ще бъде публикувана повече информация за провеждането на посочените държавни изпити и защити на магистърски тези.

Logo FEBA BG-EN