Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация и подаване на заявления за явяване на държавен изпит и защита на магистърска теза за ОКС „магистър“

   

17.08.2023

 

Информация и подаване на заявления за явяване на държавен изпит и защита на магистърска теза за ОКС „магистър“ през септемврийската държавна изпитна сесия

 

Уважаеми студенти,

 

Заявленията за явяване на държавен изпит и защита на магистърска теза в ОКС „магистър“ ще се приемат онлайн от 4 до 7 септември 2023 г. на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg, тел.: 0878 437 462

За специалност „Стопанско управление“: Добринка Бижева, dobrinka@feb.uni-sofia.bg, тел.: 0878 437 462

За чуждестранни студенти: Мари-Изабел Кунева, m.kuneva@feb.uni-sofia.bg, тел.: 02 873 99 41

 

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените имейл адреси в зависимост от специалността на студента.

При приемане на заявлението, ще получите отговор с потвърждение до 2 работни дни. Ако не получите отговор в посочения срок, моля свържете се със съответните инспектори в Стопанския факултет.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г., точка 6.3, всеки студент задължително трябва да приложи сниман екран на успешно завършена регистрация на сайта: https://alumni.uni-sofia.bg/

 

Катедра „Икономика"

  • Държавен изпит за МП „Бизнес икономика", МП „Икономика и право", МП „Икономика и финанси" и МП „Митнически и данъчен контрол" – 11 септември 2023 г. от 10:00 часа в Стопанския факултет.

Въпросниците за държавен изпит са достъпни на следния линк.

 

Катедра „Стопанско управление"

  • Защита на магистърски тези за МП „Бизнес администрация" (випуск учебна 2019/2020 година и учебна 2020/2021 година) – 11 септември 2023 г. от 9:00 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на магистърските тези за проверка на оригиналността в Системата за електронно обучение (e-learn) – 4 септември 2023 г., 23:59 часа. Преди тази дата дипломантите, на които научният ръководител е дал съгласието си за насочване към защита, трябва да изпратят уведомителен имейл до администратора на своята магистърска програма, за да получат линк за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение (e-learn).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

  • Държавен изпит за МП „Бизнес администрация", МП „Дигитален маркетинг", МП „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор" и МП „Бизнес администрация – управление и предприемачество" – 12 септември 2023 г. от 13:00 часа в Стопанския факултет.

Въпросниците за държавен изпит са достъпни на следния линк.

 

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително в деня на държавния изпит или защитата на магистърската теза се предават 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“, в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет. Могат да бъдат изпратени и по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.
  4. В деня на държавния изпит студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за държавен изпит или защита на магистърска теза.
Logo FEBA BG