Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Екипът на Райфайзенбанк България се срещна със студенти, преподаватели и възпитаници на МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“

   

09.07.2018

 

5Untitled

 

Екипът на Райфайзенбанк България посрещна в офиса си студенти, преподаватели и възпитаници на МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“. От страна на банката в срещата взеха участие Антоанета Димитрова - специалист - управление на продажбите, отдел „Корпоративно развитие и управление на продажбите“, Антон Ирибозов - специалист, отдел „Интегрирано управление на риска“, Ваня Муслийска - специалист, отдел „CRM“, Даниел Алексиев – началник на отдел „Дигитално банкиране и иновации“,

2

Даниел Джолев - завеждащ сектор „Разработки на приложения“, Людмила Генова - завеждащ сектор „Риск инженеринг и планиране“ в отдел „Методология на риска“, Стефан Иванов - директор на дирекция „Контрол на риска“.

 

В рамките на свободна дискусия (brainstorming) участниците в срещата обмениха мнения и опит и обсъдиха идеи за провеждането на съвместни инициативи през академичната 2018/19 учебна година. По конкретно, бяха разгледани различни възможности за дизайн и интегриране на реални казуси в учебния процес. Тематичните направления бяха обсъдени детайлно както в рамките на магистърската програма, така и по отношение на докторската програма „Аналитични изследвания върху данни (Data Science)“.

 

---Untitled