Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Кирил Пангелов, КФН, с гост-лекция в рамките на курса по „Финансово право“

   

27.04.2021

 

На 19 май 2021г. (11-13ч.), в рамките на лекционния курс по „Финансово право“ на доц.д-р Савина Михайлова-Големинова, гост-лектор ще бъде Кирил Пангелов. Лекцията на г-н Пангелов ще бъде на тема: „Небанков финансов сектор. Европейски и национален капиталов пазар. Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Европейския орган за ценни книжа и пазари. Комисия за финансов надзор“.

Пангелов

Кирил Пангелов е юрист с над 17-годишен професионален опит в областта на конкуренцията и регулацията в стопанската дейност на предприятията. В продължение на повече от 12 години работи в Комисията за защита на конкуренцията, като в периода от 2010 г. до 2016 г. е директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията”. От 2013 г. до 2016 г. е консултант на UNCTAD при партньорска проверка на правото и политиката на конкуренцията в Албания. От 2016 г. работи в сферата на регулациите в застрахователния сектор, като понастоящем е директор на дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“ в Комисията за финансов надзор.

Завършил е „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Има магистърска степен по „Финанси” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” от 2006 г., както и магистърска степен по „Право на ЕС” от СУ „Св. Климент Охридски” и Университета в Нанси, Франция, от 2008 г. Специализирал е право на конкуренцията в Академията по европейско право в Трир, Германия, и има стаж в Генерална дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия. Понастоящем е докторант по „Право на ЕС“ в СУ „Св. Климент Охридски”. Има над 12 години опит като хоноруван преподавател в международна магистърска програма „Право на ЕС“ към Юридическия факултет и в магистърска програма „Право и икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на множество статии в областта на европейското право. Съавтор е на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, издадена от ИК „Труд и право” през 2016 г.