Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Екип от Стопанския факултет и Университета Гьоте Франкфурт, ръководен от доц. д-р Деян Радев, спечели финансиране от ФНИ

   

29.12.2023

 

Екип от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета Гьоте Франкфурт, ръководен от доц. д-р Деян Радев, спечели финансиране в размер на 200000 лв. по програма „Фундаментални изследвания 2023“ на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). Проектът е с продължителност от 3 години и ще се фокусира върху разработване на автоматизирана система за анализ на кредитния риск на търгувани и нетъргувани компании, базирана на машинно самообучение.

FEBA-snow-3

В рамките на проекта се предвижда създаване на споделена зона за изследователска работа с две обособени пространства – работно и творческо. Споделеното пространство ще подпомага съвместната работа на екипа по проекта и ще създава благоприятна и стимулираща творческа атмосфера.

Екипът на проекта включва доц. д-р Деян Радев (ръководител) и членове: проф. д-р Андреас Барт (Университет Гьоте във Франкфурт), доц. д-р Боряна Богданова, проф. д-р Елеонора Станчева, гл. ас. д-р Глория Христова, и докторантите Симона Мирчева и Красимир Кръстев.

Ръководителят на проекта, д-р Деян Радев, е доцент по Финтех и Банкиране във Стопански факултет на Софийски университет и международно признат експерт по кредитен и системен риск. Д-р Радев има 15-годишен международен опит в Университета Гьоте във Франкфурт, Университета Бон и Европейската централна банка (ЕЦБ). За своята работа по оценка на кредитния и системен риск, през 2014 г. д-р Радев получава Наградата за най-добра докторска дисертация в Германия в областта на капиталовите пазари, т.нар. Hochschulpreis, и Специалната награда на Германската централна банка за най-добра дисертация в областта на финансите. Д-р Радев има над 15 публикации в Scopus и Web of Science, включително 10 статии за кредитен и системен риск и над 5 статии и монография за влиянието на финансовите и икономически кризи върху реалната икономика. Има научни публикации в списания като Journal of Banking and Finance (Топ 5 във финансите) и Springer Verlag, а неговите изследвания за кредитен риск и банкови регулации са представяни пред Европейската централна банка, Борда на федералния резерв на САЩ, Английската централна банка, Германската централна банка, Банката за международни разплащания и други. Д-р Радев има обширен опит в прилагането на съвременни количествени методи за оценка на кредитния риск и е разработвал софтуерни инструменти за международни регулатори. Неговите индикатори за кредитен и системен риск се използват ежедневно в работата на Европейската централна банка. Завръща се в България през 2019/20 г. в рамките на Националната научна програма "Петър Берон и НИЕ". В периода 2020-2023, д-р Радев печели няколко краткосрочни научни проекта в рамките на СУ на тема финансови кризи.

Проф. Андреас Барт е професор по финанси, счетоводство и данъчно облагане в Университета Гьоте във Франкфурт. През 2016 печели Наградата за най-добра дисертация в Германия в областта на капиталовите пазари (Hochsculpreis) и Специалната награда на Германската централна банка за най-добра дисертация по финанси. Д-р Барт е световноизвестен изследовател и публикува в най-влиятелните списания в областта на бизнес администрацията, финансите и икономиката, включително Management Science (Топ 1 по бизнес администрация), Journal of Banking and Finance (Топ 5 във финансите), Journal of International Economics (Топ 1 по международна икономика), Journal of Economic Behavior & Organisation (Топ 10 по икономика). Д-р Барт получава финансиране и успешно завършва няколко научни проекта по въпроси за финансова стабилност, банкова регулация и финтех и има няколко изследователски престоя в Европейската централна банка. Методите, които д-р Барт използва, включват анализ на настроения и текстове, а неговата експертиза и опит ще бъдат голямо предимство за екипа във всички етапи на изпълнението на работния план.

Доц. д-р Боряна Богданова е водещ, международно-утвърден експерт с 15-годишен в областта на анализа на данни и обработката на големи масиви от данни. Нейната експертиза обхваща както класически, така и авангардни методи, базирани на машинно самообучение. Ръководител е и участва в редица изследователски проекти, насочени към подобряване на инвестиционните решения, вкл. чрез финансова стабилност и възстановяване след финансови кризи. Тя е автор на множество статии, публикувани в престижни международни списания, индексирани в SCOPUS/Web of Science. Доц. Богданова създава и е директор на магистърска програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ и работи активно за развитието на следващо поколение професионалисти в областта на ИИ и анализа на данни, включвайки млади специалисти в академичния живот на СУ чрез проекти и програми. Сред нейните значими приноси е разработката на финансирана от бизнеса докторска програма.

Доц. Елеонора Станчева-Тодорова е водещ български експерт в академичните изследвания на въпроси, свързани със счетоводната информация на компаниите, съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), включително възможности за подобряване на качеството на инвестиционните решения чрез повишаване на полезността на финансовата информация на компаниите. Д-р Станчева-Тодорова се фокусира върху междудисциплинарни изследвания, които свързват счетоводството, науката за данни и изкуствения интелект. Тя е участвала като ръководител или член на изследователски екипи в няколко краткосрочни научни проекта за анализ на влиянието на най-новите иновации в технологиите (ИИ, Машинно обучение, Големи данни, блокчейн) върху счетоводството. Тя участва в разработването на автоматизирана система с изкуствен интелект в подкрепа на вземане на инвестиционни решения. Съавтор е на няколко интердисциплинарни публикации в Scopus и Web of Science. Д-р Станчева-Тодорова има обширен опит в предаването на научни познания чрез практически казуси и тяхното включване в програмите на университетите.

Д-р Глория Христова е главен асистент по наука за данните в Стопански факултет на Софийски университет. Глория има над 6 години опит в областта на анализа на данни в академични и бизнес проекти, включително проекти за разработка, валидация и мониторинг на кредитен риск. Дисертация ѝ се фокусира върху прилагането на техники за текстов анализ и обработка на естествени езици за анализ на поведението на банкови клиенти. Д-р Христова има 9 статии в областта на анализа на текстове (8 публикувани и 1 приета за публикуване), като 7 от тях са индексирани в Scopus/Web of Science. Основният фокус на нейните изследвания е приложението на техники за анализ на настроения и извличането на знание от неструктурирани данни за решаване на бизнес, икономически и социални проблеми. През последните 4 години участва в шест научни проекта по актуални проблеми в областта на финансите и социалните науки чрез приложение на ИИ и машинно самообучение.

Симона Мирчева е докторант в Стопански факултет на Софийски университет от юли 2023 г. Тя има бакалавърска степен от Университета в Манхайм, един от водещите университети в областта на финансите в Германия, където учи по теми, свързани със взаимодействието между информационните технологии и бизнес администрацията. Темата на дисертация ѝ обхваща финансовите кризи и приложенията на изкуствен интелект и машинно обучение във финансите.

Красимир Кръстев е докторант в Стопански факултет на Софийски университет от юли 2021 г. Той завършва бакалавърска степен в областта на компютърните системи и технологии в Техническия университет в София и магистърска степен в Техническия университет в Карлсруе, на теми, свързани с машинното обучение, ИИ и семантичните технологии. След като се присъединява към Стопански факултет, г-н Кръстев участва в успешен проект, базиран на машинно обучение, който свързва финансовите отчети на компаниите с финансовата стабилност и дългосрочната оценка на пазарите на акции.