Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Доц. д-р Тодор Ялъмов

   

 

tylamov

Доц. д-р Тодор Ялъмов

 

Длъжности в Стопански факултет

  • Зам.-декан „Научноизследователска дейност, иновации и проекти“
  • Директор на магистърска програма MBA Strategic Management
  • Администратор на магистърска програма MBA Human Resources Development
  • Главен редактор на Journal of Economic Boundaries and Transformation

 

Други роли в СУ „Св. Климент Охридски“

  • Член на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Членство в академични организации

 

Доц. д-р Тодор Ялъмов е преподавател в катедра „Стопанско управление“ при Стопански факултет, изследовател в Центъра за изследване на демокрацията и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, член на обществения съвет на Националното училище по танцово изкуство и част от екипа на ТехноМеджикЛенд. Работи като консултант с фирми от България и Европа в различни сфери: бизнес развитие и интернационализация, маркетингови проучвания и анализи.

 

Тодор е възпитаник на Стопански факултет от съвместната магистърска програма на Софийския университет и Erasmus University Rotterdam (1997). Притежава още две магистърски степени от СУ „Св. Климент Охридски“ – по философия (1994) и по математика (2006). Специализира Европейска икономическа интеграция в University of Wolverhampton (1996), Методи за онлайн обучение в University of Cincinnati (1999), преминава редица обучения на Световната Банка (2000-2012), участва в програмата International Visitor Leadership Program на Държавния департамент на САЩ през 2010 г. и е бил Фулбрайтов стипендиант в Центъра по международно частно предприемачество във Вашингтон през 2013/2014 г. Защитава докторат по управление през 2015 г. с научен ръководител проф. д-р Анастасия Бънкова, на която е асистент от 1994 г. Става доцент през 2017 г.

 

Доц. д-р Тодор Ялъмов притежава разнообразен опит като предприемач, мениджър, ментор и обучител в частния и публичен сектор. Бил е член на Управителния съвет от 2005 г. и два мандата (2008 – 2012 г.) координатор на Мрежата от бизнес инкубатори и технологични паркове в Източна Европа и Централна Азия, финансирана от Световната банка. Водил е обучения по предприемачество в Баку (Азербайджан), Тамбов (Русия), Гевгелия (Северна Македония), Кишинев (Молдова). Подпомага създаването на местните клонове на Mobile Monday и организира хакатони в Молдова и Азербайджан. От 2019 г. е ментор в съвместната програма e-Commerce Success на Българскатa е-комерс асоциация и Стопански факултет, която се реализира в курса по е-бизнес на доц. Ялъмов със студентите по стопанско управление в IV курс и като курс за следдипломна квалификация към Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“. Тодор, в екип с проф. д.с.н. Цветан Давидков, проф. д-р Десислава Йорданова и гл. ас. д-р Рая Каназирева, подпомага обмена на млади предприемачи в рамките на проект E4IC Еразъм за млади предприемачи.

 

Член е на журито на Националният конкурс „Иновативно предприятие на годината“ от 2004 и съавтор на Годишния доклад Иновации.бг от 2004 г. Чете курс по „Управление на иновациите в организацията“ заедно с проф. д.ик.н. Желю Владимиров в магистърските програми към катедра „Стопанско управление“. Работил е по изследователски проекти по въпросите на иновациите, информационните технологии и форсайт, финансирани от Института за перспективни и технологични изследвания в Севиля и рамковите програми на Европейския съюз.

 

Тодор е утвърден международен експерт в областта на доброто управление (good governance), антикорупция, конфликти на интереси, неформална икономика и организирана престъпност. Съавтор е на годишните Доклади за оценка на корупцията в България на Коалиция 2000 и Центъра за изследване на демокрацията, на изследвания на неформалната икономика в България и Югоизточна Европа, на организирана престъпност в Северна Македония. Има отделни изследвания (глави от книги), публикувани от Barbara Budrich и Routledge. Последното изследване на тази тема е State Capture Assessment Diagnostics (с фокус върху България, Италия, Испания, Румъния и Чехия) в съавторство с доц. д-р Александър Стоянов и гл.ас. д-р Александър Герганов, финансирано и издаденo от Центъра за изследване на демокрацията. Бил е обучител на TAIEX по въпросите на противодействието на корупцията в здравеопазването в Минск (2018) и лектор по покана на конференции в областта на сигурността и правоохраняването в Европа и Азия (Лаос и Виетнам).

 

Доц. д-р Тодор Ялъмов, като баща на две деца, е отдаден на каузата да се реформира българското средно образование. През 2014 г. въвежда Coder Dojo в България. Лектор е по темата „иновативно училище“ в курсове за учители към Кабината.бг и е обучил над 300 учители досега. Проповядва необходимостта от геймификация на образованието и помага за използването на образователната версия на Майнкрафт за обучение по компютърно моделиране, химия, история и други предмети. Участва в екипа за изграждането на STEM център в СУ „Христо Ботев“, гр. Джебел. Води летен курс The Business of Games and Gamification of Business в Кьолнския университет (август, 2019 г.).

 

Области на интереси и изследвания: иновации, информационни технологии, корпоративно управление, добро управление, корупция, скрита/неформална икономика, недекларирана заетост, академично предприемачество, гражданско общество.

 

Други интереси, както сам казва: „Обичам куклен театър. Мои рецензии: Уестърн за куклен театър в стил министрел (2018), На куклен фестивал в Истанбул (2014), Вълшебниците от улица „Драгоман“ (2014). Обичам балет. Още нямам рецензии. Математика: Една моя задача 3355 в любимото ми списание като ученик Crux Mathematicorum (издание на Канадското математическо общество) и една статия, която илюстрира подхода ми към образованието: Щастливите числа: Играта като инструмент за учене и измисляне на задачи, публикувана в сп. „Химия: Природните науки в образованието“.

 

ResearchGate: Тодор Ялъмов

Профил в системата „Авторите“ на СУ „Св. Климент Охридски“: Тодор Ялъмов

Профил в LinkedIn

 

Приемно време: вторник, от 10:00 до 12:00 ч. кабинет 406

Email: yalamov@feb.uni-sofia.bg