Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление

   

 

[ Новини | Преподаватели | Бакалаври | Магистри | Докторанти | История ]

 

Основана 1992 г.

Научноизследователско направление: стопанско управление

 

Ръководител: доц. д-р Олимпия Ведър-Величкова

 

Стратегия за развитие на професионално направление 3.7. Администрация и управление (2020-2025)

 

Въпросници за държавни изпити:

Указания за разработване на магистърски тези:

 

Новини - Катедра Стопанско управление

Актуализирани указания за разработване на магистърски тези, катедра "Стопанско управление"

25.10.2023

Информационни срещи за държавни изпити в ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" към катедра „Стопанско управление"

07.04.2023

Въпросник за държавен изпит на МП „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“

16.05.2022

Въпросник за държавен изпит за МП „Бизнес администрация – управление и предприемачество“

04.04.2022

Въпросник за държавен изпит за специалност „Стопанско управление“, ОКС „Бакалавър“

03.02.2022

Въпросник за държавен изпит на МП „Дигитален маркетинг“, редовно обучение

03.02.2022

Актуализирани указания за разработване на магистърски тези, катедра "Стопанско управление"

03.02.2022

Въпросник за държавен изпит на МП „Бизнес администрация“

02.02.2022

Катедра „Стопанско управление“ удостои с похвални грамоти най-добрите си студенти

15.06.2020

Монография „Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria“ на Катедра „Стопанско управление“ в Стопанския факултет

16.11.2019

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - Катедра "Стопанско управление"

16.01.2019

Статия на проф. д.ик.н. Желю Владимиров и проф. Алан Уилямс е публикувана в списание Tourism Management Perspectives (impact factor 1,779)

25.10.2018

 

Катедра СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

Катедра „Управление и организация” е създадена през 80-те години на миналия век в рамките на Свободния факултет на СУ „Свети Климент Охридски”. След възстановяването на Стопанския факултет в структурата на Университета, тя се прехвърля към него вече с ново име – Катедра СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ. Днес тя е основно структурно звено на Стопанския факултет.

 

Катедрата осъществява учебна и научноизследователска дейност в следните области и направления:

 • общо управление
 • управление на организации от бизнеса, публичния и нестопанския сектор
 • стратегическо управление
 • бизнес планиране и контрол
 • предприемачество и иновации
 • управление и развитие на човешките ресурси
 • маркетинг
 • учеща организация
 • проектно управление
 • национални и организационни култури

 

Катедра СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ е водещо звено при организирането на следните магистърски програми:

 • Бизнес администрация – стратегическо управление
 • Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси

Магистърските програми предоставят добри възможности за обучение и професионална реализация и се ползват с висок рейтинг сред студентите – магистранти.

 

Катедра СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ обучава докторанти по шифър 05.02.20 Социално управление. Докторантите на катедрата участват в докторантски проекти в България и чужбина, в научни форуми за млади изследователи, в традиционната годишна конференция на Стопанския факултет.

 

Научни проекти. Представители на катедра СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ участват в проекти с разнообразна насоченост и научна проблематика в следните области:

 • Предприемачество; малки и средни предприятия
 • Национални и организационни култури
 • Маркетинг на ютилитис компании
 • Инфраструктура и суперструктура в туризма
 • Единна европейска енергийна политика