Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Документи / Нормативна база

   

МОН / Закони
(Закон за висшето образование, ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България, ...)

 

МОН / Правилници
(ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, ПРАВИЛНИК на Фонд "Научни изследвания", ...)

 

СУ / Административна уредба (Правилници, Вътрешни актове, Нормативна уредба)

 

Физически факултет

 

Валидни заповеди