Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Стопански факултет / Икономика и финанси

   

 

Форма на обучение: Редовнa

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити*

 

Оценки от дипломата за средно образование

І. С коефициент 3:
1. изпит по математика
2. ДЗИ по математика
3. ДЗИ по информатика
4. ДЗИ по информационни технологии
5. ДЗИ по география и икономика
6. ДЗИ по предприемачество
ИЛИ
ІІ. С коефициент 2:
7. ДЗИ по български език и литература
8. ДЗИ по английски език
9. ДЗИ по френски език
10. ДЗИ по немски език
11. ДЗИ по история и цивилизации
12. ДЗИ по физика и астрономия
13. ДЗИ по химия и опазване на околната среда
+ Общ успех от дипломата за средно образование

* Забележка:
1. За допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси, Стопанско управление и Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) в Стопанския факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:
- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език;
Или
- сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:
за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;
- TOEFL IBT с точки над 80;
- TOEFL CBT с точки над 200.
за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF, OSD2, Rrufung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Goethe-Zertifikat B2, C1 и C2;
за френски език: DELF / DALF.
-сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.