Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022

   

Правилникът е приет на заседание на Академическия съвет с протокол № 4/26 януари 2022 г.

 

Допълнителен прием за учебната 2022/2023 г.
https://online.uni-sofia.bg
 
Записване на новоприетите студенти от Допълнителен прием за учебната 2022/2023 г.

 

Места за прием - държавна субсидия за учебната 2022/2023 г.

Места за прием - платено обучение за учебната 2022/2023 г.

Места за прием по ПМС 103 за учебната 2022/2023 г.

Места за прием по ПМС 228 за учебната 2022/2023 г.

 

Годишни такси за учебната 2022/2023 г.

 

 

Балообразуване

Програми за изпити

Местоположение на сгради и зали

 

 

Телефони за кандидатстудентска информация:

02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544