Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Философски факултет / Социология

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценки от дипломата за средно образование3
С коефициент 3:
1. ДЗИ1 по английски език
2. Изпит по английски език
3. ДЗИ1 по немски език
4. Изпит по немски език
5. ДЗИ1 по френски език
6. Изпит по френски език
7. ДЗИ1 по испански език
8. Изпит по испански език
9. ДЗИ1 по италиански език
10. Изпит по италиански език
11. ДЗИ1 по математика
12. Изпит по математика
13. ДЗИ1 по философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)
14. ДЗИ по история и цивилизации
15. ДЗИ по български език и литература
16. ДЗИ по руски език
ИЛИ
ДЗИ2 с коефициент 2,5:
17. Английски език
18. Немски език
19. Френски език
20. Испански език
21. Италиански език
22. Руски език
23. Философия
24. История и цивилизации
25. Математика

 

 

+

 

 

Български език и литература

 

 

+

Математика
История
Философия/Философски цикъл
Английски език
Немски език
Френски език
Италиански език
Испански език
Руски език
Гражданско образование

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.