Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Факултет по славянски филологии / Българска филология

   

Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование3

С коефициент 3:
1. ДЗИ1 по български език и литература
2. ДЗИ2 по български език и литература
ИЛИ
С коефициент 3:
3. ДЗИ по английски език
4. ДЗИ по немски език
5. ДЗИ по френски език
6. ДЗИ по испански език
7. ДЗИ по италиански език
8. ДЗИ по руски език

 

+

 

Български език и литература

 

 

 

 

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.