Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Биологически факултет / Биология и английски език

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование3

По избор:
С коефициент 3:
1. ДЗИ1по биология и здравно образование
2. изпит по биология
+ Английски език
С коефициент 3:
1. Изпит по английски език
2. ДЗИ1 по английски език
+ Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.
2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.