Начало / Новини / Оxford Test of English - Май 2022

   

На 21 май 2022 г. в Софийския университет ще се проведе изпитна сесия на Oxford Test of English, единственият сертифициран изпит на Университета в Оксфорд за получаване на международно признат сертификат за владеене на английски език. За повече информация за изпита вижте www.oxfordtestofenglish.com.

Oxford Test of English е признат в повече от 30 държави и от над 100 висши учебни заведения като изпит за удостоверяване на нивото на владеене на английски език както и от различни бизнес организации.

Oxford Test of English с покрито ниво В2 се признава за участие в класирането за специалностите във Факултета по класически и нови филологии и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ съгласно Приложение 2 от Правилника за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2022/2023 г.

 

Място на провеждане на изпита: зала 247, втори етаж, Ректорат – северно крило.

Начален час на изпита: 10 ч.

Срок за регистрация: от 03 май 2022 г. до 08 май 2022 г.

 

За да се регистрирате за явяване на изпита, трябва да изпратите имейл на следния адрес ote@uni-sofia.bg, като посочите трите имена на кандидата и валиден имейл адрес, който ще бъде използван за регистрация за изпита. Към имейла си трябва да прикачите и сканирано копие на платежно нареждане за платена такса за явяване на изпита..

Таксата са явяване на теста е 170 лв.

Таксата се заплаща по банков път по сметка:

Банка: Българска народна банка
Адрес: пл. "Александър I", № 1, BG-1000 София,
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
BIC: BNBGBGSD

Титуляр на сметката: НИС при СУ „Св. Климент Охридски“

Основание за плащане: изпит ОТЕ

Изписва се и името на кандидата за явяване на изпита.