Начало / Новини / Конкурси / Архив / СУ “Св. Климент Охридски” търси да назначи IT специалисти за работа по проект

   

Срок за кандидатстване: 10 март 2013 г.

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” търси да назначи специалисти за
работа по проект:
„Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ, чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение”, с ръководител проф. д-р Юри Тодоров:

1. Софтуерен специалист на срочен трудов договор (18 месеца)

2. Специалист по разработване и поддръжка на бази данни на временен трудов договор (18 месеца)

3. Разработчик на CMS платформи на временен трудов договор (18 месеца)

4. Специалист в областта на информационните технологии за разработка на виртуален кампус на временен трудов договор (18 месеца)

Изисквания за длъжностите:
– Висше техническо образование (магистър/бакалавър);
– Минимум 4 години професионален опит в сферата на IT технологиите;
– Опит в разработването и изграждането на цялостни Интернет сайтове и Уеб приложения;
– Високи познания в писане на PHP, MySQL код;
– Отлично владеене последните версии на HTML/XHTML/DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, XML;
– Познаване на принципите на обектно-ориентирано програмиране;
– Амбициозност и способност за бързо усвояване на нови технологии;
– Инициативност, организационни и комуникативни качества;
– Креативно мислене и нестандартен подход.
Като предимство ще се счита:
– Опит в академични и научни инициативи

Необходими документи:
- Автобиобрафия (CV);
- Копие от диплома за висше образование с приложенията;
- Трудова книжка / граждански договори, доказващи стаж по специалността.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати, на които ще бъде предоставена длъжностна характеристика.

Документи се подават в кабинет 32 на Исторически факултет при г-жа Ани Истаткова,
всеки вторник и сряда от 10.00 до 16.00 часа.
Телефон за връзка: 9308 343
Адрес: гр. София, ПК 1504, бул. Цар Освободител №15, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет