Начало / Новини / Конкурси / Архив / СУ „Св. Климент Охридски” търси да назначи IT специалист за работа по проект

   

Срок за кандидатстване: 30 ноември 2013 г.

 

1) Софийски университет „Св. Климент Охридски” търси да назначи разработчик на CMS платформи на временен трудов договор (9 месеца).

Работа по проект „Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение”, с ръководител проф. д-р Юри Тодоров

 

Изисквания за длъжността:

– Висше техническо образование (магистър/бакалавър).

– Минимум 4 години професионален опит в сферата на IT технологиите

– Опит в работа с CMS платформи

– Високи познания в писане на PHP, MySQL код

– Отлично владеене последните версии на HTML/XHTML/DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, XML

– Познаване на принципите на обектно-ориентирано програмиране

– Амбициозност и способност за бързо усвояване на нови технологии

– Инициативност, организационни и комуникативни качества

– Креативно мислене и нестандартен подход

 

Като предимство ще се счита:

– опит в академични и научни инициативи:

 

Необходими документи:

- Автобиография (CV)

- Копие от диплома за висше образование с приложенията

- Трудова книжка / граждански договори, доказващи стаж по специалността

 

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати, на които ще бъде предоставена длъжностна характеристика.

Документи се подават всеки работен ден в Деловодството на Ректората, стая 114, Адрес: гр. София, ПК 1504, бул. Цар Освободител №15, Софийски университет „Св. Климент Охридски”