Начало / Новини / Конкурси / Архив / Европейски конкурс за журналистика "Заедно срещу дискриминацията"

   

Обявено е седмото издание на конкурса за Наградата за журналистика на Европейския съюз (ЕС). С приза се отличават журналисти от интернет или печатните медии, които с работата си допринасят за по-доброто разбиране на стойността и предимствата на многообразието и борбата срещу дискриминацията в Европа.

В конкурса могат да участват журналисти, които пишат по въпросите на дискриминацията на основата на расов или етнически произход, религия или вяра, възраст, увреждане и сексуална ориентация.

Всички материали трябва да са били публикувани в печатно или онлайн медийно издание в периода от 1 септември 2009 до 17 септември 2010. Главната редкация на изданието следва да е в една от 27-те държави, членки на ЕС.
Изпратените статии трябва да са на един от 23-те официални езика на ЕС и да са с обем най-малко 3800 знака. Препоръчително е статиите да не надвишават 50 000 знака.

Награди
Победителят в европейския конкурс и неговите двама подгласници ще получат съответно награди на стойност 5000 евро, 3500 евро и 2500 евро.
Вместо да получат наградите си, победителите могат да дарят равностойността на наградата в парично изражение или част от нея на неправителствена организация (НПО), извършваща дейност в областта на дискриминацията.
Победителите в 27-те национални конкурса ще получат награди на стойност 1000 евро.
Краен срок: 17 септември 2010.

Допълнителна информация може да намерите тук.

Източник: http://www.dnevnik.bg

Коментари

Влезте за да коментирате.