Начало / Новини / Конкурси / Архив / Четвърта национална стипендиантска програма „За жените в науката“

   

Срокът за участие в престижната Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ се удължава до 10 януари 2014 г. Жени от цяла България на възраст до 35 години, които учат по докторски програми или вече имат докторска степен и се занимават с научни изследвания в сферата на естествените науки, ще имат възможността да кандидатстват за стипендиите за 2014 г.

В рамките на четвъртото издание на програмата ще бъдат отпуснати стипендии от по 5000 евро на две жени в науката за провеждане на научни изследвания в собствената им страна – България, и за да бъдат насърчени да продължат по-нататъшното развитие на научната си кариера.

Кандидатите за стипендии по програмата могат да подадат заявленията си до 10 януари 2014 г. по пощата в Националната комисия за ЮНЕСКО в България, онлайн на уебсайта на програмата www.zajenitevnaukata.bg или на имейл адрес: snishkova@mfa.government.bg. Желаещите да участват в програмата могат да получат повече информация или да изтеглят необходимата за кандидатстване документация и от следните уебсайтове: www.zajenitevnaukata.bg и www.unesco-bg.org.

В първите три издания на програмата шест жени получиха възможността да осъществят своите научни проекти. През 2011 г. Елка Кралева, химик по кинетика и катализа, и Елисавета Кирилова, инженер-химик, занимаващи се с изследователска дейност, бяха първите получили стипендия от 5000 евро и те я използваха, за да работят в сферата на опазването на околната среда и енергийната ефективност. През 2012 г. младите учени Ралица Зидарова, доктор по ботаника, и Василка Стефлекова, докторант по физика, бяха избрани за изключителните си научни постижения. Техните проекти са съответно насочени към екологията, биогеографията и биоразнообразието на антарктическите водорасли и към анализ на съдържанието на археологически артефакти. В началото на 2013 г. Еми Халаджова, учен от Института по полимери към Българската академия на науките (БАН), беше отличена за своя проект относно контролирания пренос на ДНК. А Силвия Бакалова от Института по физика на твърдото тяло към БАН бе наградена за нейното изследване на лазерно депозирани наноструктури.

Партньори на програмата и тази година са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Националната комисия за ЮНЕСКО в България и L'Oréal България. Кандидатурите ще се оценяват от високопрофесионално жури, което се състои от водещи специалисти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и представители на партньорите в проекта. Стипендиантите за 2014 г. ще бъдат обявени на церемония, която ще се състои през 2014 г. в София.

За глобалната програма „За жените в науката“ (www.forwomeninscience.com)

L’Oréal-UNESCO „За жените в науката“ е единствената глобална програма, създадена, за да подпомогне и насърчи жените да допринесат за развитието на науката в света. Програмата съществува от 1998 г., когато L'Oréal и ЮНЕСКО учредяват наградите „За жените в науката“, които всяка година отличават пет водещи жени изследователки в света. Партньорството „За жените в науката“ създава и глобална мрежа от Международна, Регионална и Национална стипендиантска програма, за да подкрепи младите жени, които представляват бъдещето на науката. Цялата програма е отправна точка за международно научно постижение и безценен източник на мотивация, подкрепа и вдъхновение за жените в науката.

facebook.com/forwomeninscience/

youtube.com/forwomeninscience/

twitter.com/4womeninscience/