Начало / Новини / Календар / Юбилейна научна сесия „Непроменящият се императив за промяна“

Аула, Ректорат

На 15 май 2023 г. от 10.00 ч. в Аула Магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Юбилейна научна сесия „Непроменящият се императив за промяна“, организирана от Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Философския факултет на Софийски университет по повод:

v 100 години от утвърждаването на първата учебна дисциплина в Софийския университет - „Учение за библиотеката“ (1922/1923 уч. г.), с която се проправя пътят на висшето образование в областта на библиотечно-информационните науки в България;

v 70 години от създаването на самостоятелна Катедра по библиотекознание и архивистика (май 1952 г.) и на самостоятелна специалност „Библиотекознание и библиография“ (1953/1954 уч. г.) в Софийския университет;

v 30 години от откриването на съвременната самостоятелна специалност „Библиотечно-информационни науки“ в структурата на Философския факултет на Софийския университет (10 март 1993 г.).

Програма