Начало / Новини / Календар / Премиера на три книги

Библиотека "Филологии", Ректорат

На 27 юни 2023 г. от 18.00 ч в библиотека „Филологии“ ще бъдат представени три книги. Събитието се организира от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ и Асоциацията за развитие на университетското класическо образование.

Аруко четения. Логос. Догма. Фантазия. Μит. Име. Исτορия - съставители Димка Гичева-Гочева, Силвия Кръстева, Петър Горанов

Текстовете, събрани в сборника са представени накратко на два научни форума, проведени в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - четвъртите и петите Четения на теми: Логос, догма, фантазия (април 2021) и Херменевтически лабиринти: Мит, име, история (май 2022). И двете събития бяха организирани от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) , като резюмета на презентациите бяха предварително публикувани на сайта на АРУКО ( https://aaduce.wordpress.com ). В този сборник са включени разширени версии на някои от докладите, изнесени по време на Чετεнията през 2021 и 2022 г.

- Аристотел. Метафизика от Николай Гочев

Историята на Аристотеловия текст е твърде занимателна и много прилича на повест за „изгубената/скрита и след векове открита библиотека от тайни книги, разкриващи всичко важно“. Част от тази изгубена-и-намерена библиотека е Метафизиката. Тя се състои от 14 книги, като отдавна е забелязано, че те образуват по-скоро сборник, отколкото единно произведение, създадено по предварителен план. Преводът е направен по редактирания от Хю Треденик текст на Имануел Бекер (Берлин, 1831; Оксфорд, 1837) от Николай Гочев.

- Към разбирането за справедливо и справедливост преди и при Аристотел - от Димка Гичева-Гочева

Димка Гочева е родена в Стара Загора през 1964 г. Завършила е философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1987 г. От 1988 г. е хоноруван, а от 1990 г. – редовен асистент по история на античната и средновековната философия. Първата ѝ дисертация е за телеологизма на Аристотел, ръководена от проф. дфн Ради Радев. Втората ѝ дисертация е настоящата книга. Нейни са още книгите: В лабиринта на Платон и Аристотел (УИ „Св. Климент Охридски“, 1994), удостоена с награди от Фондация „Минерва“ и Фондация „Св. Климент Охридски“ през 1996 г.; Нови опити върху Аристотеловия телеологизъм (ЛИК, 1999); Университетът: накъде (СОНМ, 2002); За Европа и университета (СОНМ, 2005) и POIKILIA. Eдна книга за класическите гръцки мислители (УИ „Св. Климент Охридски“, 2013).

 

1