Начало / Новини / Календар / Лекция на проф. Раймундо Гаргайо

Платформата Microsoft Teams

В рамките на проекта EXTREME ще бъде организиран онлайн тренинг по спектроскопия на кръгов дихроизъм на тема “Fundamentals, examples and practice of circular dichroism spectroscopy“. Тренингът ще включва лекция с демонстрация на възможностите на метода от проф. Раимундо Гаргайо, Факултет по химия, Университет Барселона, Испания.

Проектът EXTREME е финансиран от Министерството на науката и образованието в рамките на националната програма Европейски научни мрежи. Партньори в проекта са СУ“Св. Кл. Охридски“, Университета в Барселона и ETH Цюрих, Швейцария.

Тренингът ще бъде проведен на 3 май, 2023 г. от 15 часа в платформата Microsoft Teams, като всички желаещите да участват могат да използват следната връзка:

Лекция на проф. Раймундо Гаргайо