Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Юбилейна конференция на специалност „Японистика”

   
Юбилейна конференция на специалност „Японистика”

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе юбилейната конференция „Бъдещи перспективи” на специалност „Японистика” към Факултета по класически и нови филологи на СУ. Събитието се организира по повод 25-годишнината на специалността.

В конференцията участват над 20 утвърдени и млади учени японисти от България и чужбина. Докладите покриват широк тематичен спектър и включват презентации в областта на японистиката, японската литература и култура, философия и религия, езикознание и методика на преподаването, история и международни отношения.

Официални гости на събитието бяха зам.-ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, проф. Александър Федотов, директор на Центъра за източни езици и култури към СУ, посланикът на Япония в България Такаши Коидзуми, гости и учени от Европа и Япония.

1

Доц. Антон Андреев, ръководител на катедра „Езици и култури на Източна Азия” към Факултета по класически и нови филологии на СУ, се върна в спомените си, когато преди 25 години е един от петимата студенти в първия випуск на тогавашната специалност „Японска филология”. „Ние сме сигурни, че тези 25 години на развитие и растеж не са минали напразно. Нашата специалност може да събере не само талантливи студенти, но изследователи от цял свят, които днес ще споделят своите открития за Япония, нейния език и култура”, отбеляза доц. Андреев и пожела на добър час на конференцията.

2

Проф. Анастас Герджиков, заместник ректор на Софийския университет, прочете поздравителен адрес от името на ректора на Университета по случай юбилея. „За четвърт век вие не само разработихте и утвърдихте една нова специалност в пространството на академичната общност, но издигнахте нивото й и разширихте своите международни контакти и авторитет. Можете със задоволство да отбележите един сравнително кратък в измеренията на науката път, но път, изпълнен със съдържание, с успехи и удовлетворение”, се казва в поздравителния адрес. По думите на проф. Илчев, специалност „Японистика” е една от най-желаните специалности в Университета, в която се подготвят едни от най-добрите ни студенти. Успехите на преподавателите и студентите от специалността са поредното доказателство, че има смисъл Университетът да поддържа такива малки специалности, които преодоляват далечните географски граници и сближават две различни култури, подчертава ректорът на Софийския университет. „Убеден съм, че и в следващите десетилетия вашият труд ще даде още повече плодове, поводи за гордост и удовлетворение в популяризирането на японския език и култура у нас. Пожелавам ви нови предизвикателства, които да преодолявате, лично щастие и професионални успехи!”, се казва още в поздравителния адрес.

Проф. Герджиков поздрави присъстващите от свое име и разказа, че през 25-те години, в които самият той е израствал като изследовател и преподавател в СУ, е имал възможност да види израстването и развитието на специалност „Японистика”. Проф. Герджиков пожела на присъстващите успешна и приятна конференция и изрази надежда след 25 години да бъдат отчетени още по-големи успехи за радост на целия факултет.

3

Такаши Коидзуми, посланик на Япония в България, отбеляза, че в България изучаването на японски език и изследователската дейност, свързана с Япония, процъфтяват, но несъмнено Софийският университет е единствената институция в страната, където може да се придобие образователно-квалификационната степен „бакалавър”, „магистър” и „доктор”. Той изказа своя дълбок респект към инициативата на специалността и изрази надежда, че конференцията ще даде още поводи за изследователска дейност и пожела още по-големи успехи в бъдеще.

4

Приветствие към участниците в конференцията отправи и проф. дфн Александър Федотов, директор на Центъра за източни езици и култури към СУ. Според него има възможност в най-скоро време японистичната програма да се превърне в самостоятелна катедра, тъй като колегите японисти отдавна са показали, че имат необходимия капацитет за това. Проф. Федотов припомни своето мото, според което, за да се занимаваш с Изтока, за да бъдеш изтоковед, трябва да обичаш съответната страна и народ, който е обект на научните ти търсения и отбеляза, че според него колегите японисти са именно такива изтоковеди в пълния смисъл на тази дума и предават това и на своите студенти.

На събитието бе прочетен поздравителен адрес от проф. дфн Бойка Цигова: „Изминалото време от четвърт век за нас беше път от създаване към съзряване, път чиято посока е към хоризонтите на знанието за Япония. Днес с гордост можем да се поздравим с успешно извървяното време. Гордея се с всички наши бивши и настоящи студенти, които преминаха по този път и израснаха като достойни личности”. Проф. Цигова благодари на колегите си от Япония и младите преподаватели, с които упорито са работили, трупали са опит и са се учили един от друг. По думите на проф. Цигова пред специалността стоят нови перспективи и още по-стойностни професионални успехи.

5

Велияна Мудева поздрави всички участници в събитието от името на студентите в специалност „Японистика”: „За толкова време, наред с преодолените трудности, е постигнато знание за предимствата и посоката, в която трябва да се развива специалността, в резултат на което преподаватели и студенти всяка година си поставят все повече нови и по-амбициозни цели”.

От основаването си досега специалността винаги е била пример за професионализъм и постигнати резултати, добави Виляна Мудева и изтъкна възможностите, които имат студентите за участие в различни програми за обучение в Япония. Според нея опитът, натрупан по време на престоя им в Япония, им помага да придобият ценности и знания за японския език, култура и общество, които умело да популяризират сред българското общество чрез различни инициативи.

Велияна Мудева благодари на преподавателите в специалността и на гост-лекторите от Япония за всеотдайния труд. Тя подчерта помощта на фондация „Мицубиши”, благодарение на която е подобрена материалната база на специалността.

В края на словото си Велияна Мудева пожела на специалност „Японистика” да не спира да търси и разширява своите перспективи и да продължава да бъде обединителен център за японистичната общност в България.

6

Доц. д-р Гергана Петкова, отговорник на специалност „Японистика” в периода 2000-2014 г., представи историята и спецификата на специалност „Японистика“. Тя припомни периода от края на 60-те години, когато за първи път в България е създаден вечерен курс по японски език към катедра „Източни езици“ на СУ. В него са преподавали първостроителите на българската японистика - Тодор Дичев, Силвия Попова, Дора Барова, Бойка Цигова, Цветана Кръстева, Людмила Холодович. През 1990 г. е създадена редовна петгодишна магистърска програма Японска филология. Днес тя се нарича „Японистика” и засега е единствената специалност в България, акредитирана да провежда обучение и в трите степени на дипломиране – бакалавър, магистър и доктор.

„За 25 години нашата специалност извървя сериозен път на съзряване и утвърждаване, път за национално и международно признание. Път на развитие“, посочи още доц. Петкова. Тя отбеляза постиженията на специалността, като подчерта, че повечето от студентите японисти от всеки випуск завършват с най-високо ниво за владеене на японски език според японските стандарти за владеене на езика. Изключително доброто представяне на студентите японисти в конкурсите за обучение в Япония дава основания през 2014 г. Министерството на образованието на Япония да посочи специалността „Японистика“, изучавана в СУ, като четвърта в света по високи резултати в преподаването и усвояването на японски език.

Доц. Петкова подчерта и ролята на преподавателския състав на специалността, както и научната дейност. В словото си тя отбеляза, че специалност „Японистика“ търси сътрудничество с различни институции с цел подобряване на материалната база и възможности за научен обмен. В резултат със средствата на Японската фондация се провежда ежегодният международен летен лагер по японски език, който е уникална за балканския регион инициатива. С финансовата подкрепа на Корпорация „Мицубиши” са ремонтирани седем помещения в Центъра за източни езици и култури и е подсигурено модерно оборудване. Специалността работи и сътрудничи успешно и с редица български институции.

Доц. Петкова заяви, че от тази година е даден стартът на нова инициатива по японски модел - клубове по интереси – клуб по калиграфия, по визуална култура, клуб по японски танци и др.

В словото си доц. Петкова отбеляза, че специалност „Японистика“ е една от най-желаните специалности в Софийския университет и приемът в нея по правило е с най-висок бал, а завършилите японисти се реализират изключително успешно.