Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Възможностите за сътрудничество на СУ с иракски университети бяха обсъдени на среща с министъра на науката и технологиите на Ирак

   
Възможностите за сътрудничество на СУ с иракски университети бяха обсъдени на среща с министъра на науката и технологиите на Ирак

Абдулкерим Али Ясин Алсамерай

Ректорът на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ проф. дин Иван Илчев се срещна с министъра на науката и технологиите на Ирак Абдулкерим Али Ясин Алсамерай.

В началото на срещата, която е първата за последните седем години с представител на Ирак на толкова високо ниво, проф. дин Иван Илчев припомни дългогодишните много добри двустранни отношения, както и подготвените в България стотици специалисти, които и сега работят в Ирак.

Ректорът запозна накратко министъра на науката и технологиите с най-старото висше училище в България и обърна специално внимание на убедителното присъствие на Софийския университет в редица престижни международни рейтингови класации.

Проф. Илчев подчерта, че Алма матер е вторият по големина научен и изследователски център в България след Българската академия на науките и дава около 20 % от научната продукция в страната. По инициатива на Софийския университет преди шест години е учредена Асоциацията на изследователските университети в България, в която участват Медицинският университет – София, Техническият университет - София и Химико-технологичния и металургичен университет, които създават около 90 % от научната продукция на всички университети в България.

1

Специално внимание ректорът отдели и на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, което със своите 350 издания годишно е най-голямото научно издателство в България.

Ректорът отбеляза и активната международна дейност на Софийския университет, който има споразумения за сътрудничество с 270 чуждестранни висши училища, сред които и университета в Ербил.

Министърът на науката и технологиите на Ирак благодари за възможността да се запознае с историята и дейността на Софийския университет. Той представи пред ректора на Софийския университет работата на центровете за научна и изследователска дейност и изтъкна специалното внимание, което в Ирак се обръща на приложните научни изследвания в областта на селското стопанство, водните ресурси и др.

2

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Софийския университет и висши училища в Ирак, както и възможността студенти, завършили някои от 25-те университета в Ирак, да продължат обучението си в магистърска и докторска степен в СУ.

Министърът припомни, че пре з 2013 г. между България и Ирак беше подписано споразумение за научна и икономическа дейност. То е добра основа и за сътрудничеството между университетите в двете страни, изтъкна министърът и специално подчерта същественото място на Софийския университет в този процес.