Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В СУ “Св. Климент Охридски” се провежда лятна школа по дигитални инструменти в хуманитаристиката

   
В СУ “Св. Климент Охридски” се провежда лятна школа по дигитални инструменти в хуманитаристиката

В периода между 7 и 11 септември 2015 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за втори път у нас ще се проведе Лятна школа по дигитални инструменти в хуманитаристиката. Обучители от King's College London са д-р Габриел Бодард и Симона Стоянова (понастоящем докторант по дигитална епиграфика в Лондон, сътрудник на проекта Open Philology на Лайпцигския университет и бакалавър по класическа филология от ФКНФ на СУ).

Над 16 участници от 5 страни ще се обучават на маркиращия език XML (extensible markup language), стандартизиран за приложения в областта на епиграфиката, археологията и папирологията от международната инициатива EpiDoc. Във второто издание на обучението участниците ще бъдат запознати с подготовката на електронна анотация на епиграфски паметници, с маркиране на топоними и имена, както и с платформи за електронна просопография за историци, археолози и филолози. Обработката на големи бази данни с исторически лични имена, редактирането на записи в тях и правилното свързване на различни исторически и археологически обекти в единен електронен формат също са част от акцентите в обучението.

Лятната школа беше открита от функционалния ректор по ИТ и администрация доц. Димитър Биров, който е и ръководител на програма “Технологични екосистеми” в рамките на Университетския комплекс по хуманитаристика. Доц. Биров изтъкна важността на обучението, което се организира за втори път и е насочено към придобиване на ключови умения за работа със съвременните технологии в областта на хуманитарните науки.

1

По време на лятното училище интердисциплинарен екип от историци, археолози, географи и IT-специалисти ще представи и големия проект “Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа (фаза “Тракия”)”, покриващ периода от късноантично време до края на Първата световна война.

Школата е насочена към магистранти, докторанти, постдокторанти и млади учени от всички хуманитарни специалности.

2