Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В СУ се проведе научна конференция „Иновативно обучение в 21 век“

   
В СУ се проведе научна конференция „Иновативно обучение в 21 век“

В Заседателна зала 1 на Софийския университет се проведе заключителна научна конференция на тема: „Иновативно обучение в 21 век. Съвременни технологии и методи в университетското образование: предизвикателства и добри практики“. Тя е по проект „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии”.

Конференцията бе открита от ръководителя на проекта проф. дфн Петя Янева, която заяви, че целите, заложени в проекта, са изпълнени и благодари на всички, които участват в него. По време на заключителната конференция заместник-ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков връчи сертификати на участниците в проекта.

Сертификатите са за три нива на компетентност в областта на съвременните методи и информационни и компютърни технологии: за демонстрирани експертни умения, за демонстрирани усъвършенствани умения и за придобити основни умения за преподаване на университетски курсове със съвременни технологии.

Бяха връчени и сертификати за достигнати три нива на езикова компетентност по английски и немски език по общата европейска езикова рамка.

2

Целевата група на проекта са 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от факултетите и департаментите с обучение на чужд език (Факултета по класически и нови филологии, Факултета по славянски филологии, Департамента по чуждоезиково обучение и Факултета по начална и предучилищна педагогика) и 22 специализанти, постдокторанти и млади учени от останалите факултети.

Целта на проекта е да се развие потенциал на специализантите, постдокторантите и младите учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на учебните програми в Софийския университет на национално, европейско и международно ниво.

1