Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В Софийския университет се състоя международната конференция „25 години общ съд на Европейския съюз“

   
В Софийския университет се състоя международната конференция „25 години общ съд на Европейския съюз“

проф. Сашо Пенов и Маргарита Попова

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе международна конференция „25 години общ съд на Европейския съюз“ - едно от най-мащабните събития в Европа, свързани с отбелязването на годишнината. В конференцията взеха участие вицепрезидентът на Република България г-жа Маргарита Попова, посланикът на Република Франция у нас Ксавие Лапер дьо Кабан, съдията в Общия съд на ЕС Марияна Кънчева, заместник-председателят на Върховния административен съд и председател на Асоциацията на българските административни съдии Боян Магдалинчев.

Събитието беше организирано от единствената в Централна и Източна Европа Международна магистърска програма „Право на ЕС” – съвместна програма на Юридическия факултет на СУ и на университета на Нанси, Франция, с участието на университетите на Брюксел, Люксембург и Страсбург. Програмата се осъществява за девета поредна година и в нея са преминали подготовка вече над 500 юристи, сред които над 100 съдии, над 50 прокурори, представители на държавната администрация, над 150 адвокати, следователи, нотариуси, юрисконсулти.

1

По време на конференцията бе представен сборникът „Лекции на съдиите от Общия съд на ЕС”. В изданието са включени лекциите на седем съдии от Общия съд, които участваха в първото в историята посещение в България на официална делегация на Общия съд на ЕС в Люксембург, начело с председателя г-н Марк Йегер и днешния зам.-председател Хайки Канинен.

В рамките на конференцията бе представен и том IV от поредицата на Юридическия факултет на СУ „Лекции на Международната магистърска програма „Право на ЕС“. Изданието, автор на предговора, на което е вицепрезидентът г-жа Маргарита Попова, е четвъртото от поредицата лекции на програмата и общо 25-то в уникалната българска серия „Библиотека „Студии по Европейско право”, създадена от доц. д.ю.н. Атанас Семов.

2

Доц. Атанас Семов

Доц. Атанас Семов поздрави всички присъстващи и отбеляза: „Има събития, които ни карат да се гордеем, че сме българи. Има усилия, резултатът, от които ни позволява да се гордеем, че сме европейци. Има дни, от които националното ни самочувствие черпи сили. Днес е такъв ден”.

Той разказа, че програмата се осъществява вече осем години под патронажа на мин.- председателя на България и на френския посланик. Доц. Семов изтъкна, че за него като ръководител на програмата и съставител на изданието е висока чест, че то включва текстове на седем съдии от Общия съд и е посветено на 25-годишнината от създаването на Общия съд на ЕС.

„Залата отново е пълна с високоавторитетни български магистрати, юристи и специалисти, защото доброто сътрудничество между съюзните и националните съдии е от ключово значение за еднообразното и правилно прилагане на правото на ЕС във всички държави членки”, каза доц. Семов и представи накратко авторите, както и основните акценти във включените в сборника доклади.

3

Марияна Кънчева

Той отбеляза още, че сборникът е изготвен изцяло на френски език, защото това е езикът на съюзната юрисдикция, на съюзната юриспруденция, на доктрината за европейското право. Това е езикът на целия вече голям български екип преподаватели по право на ЕС. Естествено, това е езикът на нашата международна магистърска програма и на нашите университети партньори от Франция, Белгия и Люксембург, допълни доц. Семов.

„За мен беше изключително научно удоволствие да работя върху тези текстове и съм признателен на авторите за доверието да издадем подобна книга. Признателен съм и за неизменната подкрепа на ръководството на Юридическия факултет на СУ”, каза в заключение доц. Семов.

4

Ксавие Лапер дьо Кабан

Деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. Сашо Пенов припомни на присъстващите есента на 2012 г., когато факултетът отбеляза своята 120-годишнина със серия от инициативи. Сред тях особено място зае международната конференция „Дни на европейското правосъдие в България“, с която бе отбелязана и 60-годишнината на съда на Европейския съюз в Люксембург. В него взеха участие седем съдии от Общия съд на ЕС начело с председателя на Общия съд Марк Йегер. Част от конференцията се проведе в Народното събрание с участието на народни представители и експерти.

„Сборникът, който представяме днес, включва лекциите на участвалите съдии от Общия Европейски съд, и представлява забележителен компедиум от задълбочени, най-високо експертни изследвания на серия остро актуални въпроси от прилагане правото на ЕС. Държа да отбележа особена заслуга за посещението на делегацията на Общия съд на ЕС, на българския съдия в този съд г-жа Мариана Кънчева, чийто вече доказан личен авторитет в съдебната институция на ЕС бе решаващ аргумент за успешното осъществяване на това забележително първо официално посещение в България на делегация от Общия съд на ЕС”, каза проф. Пенов. Той отбеляза специално заслугата на вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова, по чиято покана това събитие става възможно.

5

Боян Магдалинчев

С настоящото издание броят на специализираните издания по право на Европейския съюз, осъществявани в Юридическия факултет, достига 25 заглавия. Само за последните осем години тази особено престижна поредица, обединена в библиотеката „Студии по Европейско право“, включва преводни базови чуждестранни издания, сборници от високоавторитетни международни конференции в София, собствени трудове на водещите български автори.

Издаването на поредицата Лекции на международната магистърска програма „Право на ЕС“ и провеждането на международни конференции, посветени на европейското правосъдие, са поредното доказателство за силната воля, високия академичен капацитет и водещата роля на Юридическия факултет на Софийския университет в правното образование и правната наука в България и региона на Централна и Източна Европа, подчерта проф. Пенов. Той изрази надеждата си с общи усилия Юридическият факултет да запази водещото си място в България като образователна институция по проблемите на правото на ЕС

Съдия Мариана Кънчева – упълномощен представител на Общия съд за събитието, изтъкна полезността и ценността на изданието за юридическата аудитория в България. Според нея то дава ясен знак за изключителната важност, която България придава на европейската юриспруденция, за спазването на законността и на основните принципи на европейския правов ред, както и за волята за диалог и сътрудничество между академичната общност и правосъдната система в България и ЕС.

6

Маргарита Попова

Тя добави, че е много щастлива от факта, че за първи път се публикува подобно издание, събиращо трудове само на европейски магистрати. В заключение г-жа Кънчева припомни сентенцията „Не можеш да откриеш нови хоризонти, ако нямаш куража да загубиш от поглед брега”. „Такъв нов хоризонт е европейското право. Да вървим смело към него. Всичко започва от нас самите”.

Съдия Мариана Кънчева прочете и личното приветствие на председателя на съда г-н Марк Йегер към присъстващите, в което се акцентира на прякото отношение на Общия съд към защитата на правата на физическите и юридическите лица в Европейския съюз.

Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България, акцентира в изказването си на 50-годишнината на едно от основополагащите решения на Европейското право Коста срещу ENEL. „Малко повече от 6 години след влизането в сила на договора от Рим, с който се създава Европейска икономическа общност, съдът на общностите заявява с решението от 16 юли 1964 г., че „на произтичащото от договора право не би могло да се противопоставим в съдебно производство, каквато и да е вътрешно-правна разпоредба, без то да бъде лишено от общностния си характер и без да постави под съмнение правната основа на самата общност. Преди това решение – Коста срещу ENEL – държавите не са си и представяли, че съдебно решение на международен съд може да ограничи техния суверинитет посредством върховенството си над вътрешните им закони”, отбеляза посланикът.

В изказването си посланикът повдигна и въпроса дали трябва да се притесняваме от Общностното право. „То почива на същите принципи, на които почиват нашите конституции. Защо и французи, и българи, и други европейци трябва да се страхуваме от върховенството на общностното право? Като се има предвид, че това право е предписано от институции, рожба на ръководителите, които ние сме избрали свободно – комисията, съвета и съда – или които са рожба пряко на самите нас, граждани – избиратели, що се отнася до Европейския парламент. Може ли общностното право да доведе до изчезването на нашите особености и специфики, нашия национален дух, традиции? Самият факт, че могат да съжителстват в рамките на европейското обединение страни с толкова различни правни системи – от римското право или обичайното право – ми се струва, че по своето същество би могло да успокои тези, които биха могли да видят в процеса на общностното обединение заплаха за съществуването на нациите”, каза в заключение Ксавие Лапер дьо Кабан.

Боян Магдалинчев, заместник-председател на Върховния административен съд и председател на Асоциацията на българските административни съдии, поздрави организаторите на конференцията и открои пред аудиторията съществената роля, която съдът на ЕС играе при утвърждаването на правото на съюза в България след присъединяването на страната ни към Евросъюза.

Вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова поздрави присъстващите в Аулата и изказа удовлетворението си от начина, по който е организиран форумът и от това, че в аудиторията в Аулата вижда много свои колеги, приятели, хора на закона, на правосъдието: “На част от тях искам да благодаря, защото аз съм това, което съм, и благодарение на тях и ние сме това, което сме, защото сме заедно“.

Маргарита Попова допълни думите на съдия Мариана Кънчева: „Всичко започва и зависи от нас самите и аз ще добавя само една дума – заедно. Ние самите като индивидуалности блестим със собствена светлина, но огънят гори, когато се съединим всички заедно- хората, привързани към правосъдието, към закона, към правото и към правовостта“.

В словото си вицепрезидентът изтъкна още: „Ако искаме да имаме национален и общоевропейски просперитет, юристите, магистратите и политиците трябва да превърнем правосъдието и закона в национален и общоевропейски приоритет“.

„Добро и справедливост като понятия се размиват и някак загубиха реалните си очертания“, заяви още вицепрезидентът и посочи, че ако в цяла Европа се наблюдава дефицит в социалните ценности и гражданско недоволство от ниските доходи и икономически растеж, то това се дължи на факта, че на политиците им липсва достатъчно силна привързаност към закона и към обществения ред.

„Ето затова такива събития, на които ние поставихме началото в късната есен на 2012 г., и такива събития, които вече девета година ръководи моят колега и приятел г-н Семов, са от изключително значение. И затова такива събития, които приключват с писмена памет, имат изключително значение. Те са изискани, културни събития, високополитически събития и смея да твърдя, имат претенцията за перспектива“, изтъкна в края на словото си вицепрезидентът.