Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Университетските ботанически градини при СУ „Св. Климент Охридски” ще работят по нов проект от септември 2015 г.

   
Университетските ботанически градини при СУ „Св. Климент Охридски” ще работят по нов проект от септември 2015 г.

Проектът „Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда“ (Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market” - HEI PLADI), в който Университетските ботанически градини са партньор, е одобрен по програма "Еразъм+".

Координатор на проекта е Университетът в Молизе, Италия. Участници в него са още: Университетът в Каляри, Италия, Университетът на Малта, Ботаническата градина към Полската академия на науките - център за опазване на биологичното разнообразие в Повсин, Средиземноморският агрономически институт Ханя, Гърция и Университетът на Лисабон, Португалия.

Програмата "Еразъм+" подкрепя транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта. Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Целта на настоящия проект е в съответствие с приоритетните области за 2011 г. на ЕС за модернизация на социалната програма, развитие на умения и квалификация в европейското пространство, повишаване на цифровата интеграция в обучението, преподаването, практическата подготовка и работата с младите хора на различни нива.

Проектът HEI PLADI има за цел да изгради стратегическо партньорство чрез интердисциплинарно сътрудничество през границите на ЕС, което включва висши учебни заведения, консервационни и изследователски организации. Проектът е тригодишен и се очаква да стартира през септември 2015 г.

Проектът планира също така да подобри мобилността и да предостави възможност на студентите да придобият допълнителни умения в областта на растителното разнообразие чрез използването на информационни технологии. Дейностите по проекта ще подобрят обучението на над 200 студенти и ще допринесат за образователни реформи в институциите, за да отговарят на условията на пазара на труда.

В допълнение проектът цели да подобри обучението през целия живот, да предложи подкрепа за прилагането на Съобщението на Европейската комисия от 2013 г. относно Отваряне на образованието и стратегическо използване на отворени образователни ресурси, както и стимулиране интернационализацията на Европейските системи за висше образование.