Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийският университет е избран за партньор по проект в рамките на програма „Хоризонт 2020“

   
Софийският университет е избран за партньор по проект в рамките на програма „Хоризонт 2020“

От 1 януари 2016 година по програма на „Хоризонт 2020“ - ICT-2015-20 Technologies for better human learning and teaching [c) Innovation Action] ще стартира проект с наименование: „Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето“ (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning (TeSLA).

Проектът се ръководи от Университета за дистанционно обучение Оберта Каталуния, Испания (Universitat Oberta de Catalunya) и е с бюджет 6 милиона евро. Сред 17 партньори в проекта са най-престижните университети за дистанционно обучение в Европа: The Open University London и Open Universiteit Nederland, както и Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование (European Association for Quality Assurance in Higher education).

Центърът за електронно обучение на Софийския университет под ръководството на проф. Румяна Пейчева-Форсайт е партньор по този проект и координатор на работен пакет, свързан с пилотното тестване на софтуерни решения за идентифициране на самоличността и предотвратяване на плагиатството при онлайн оценяване, които трябва да обхванат 10 000 студенти в Европа.

С включването си в този проект Софийският университет ще има достъп и възможност за приложение на най-новите технологични решения за удостоверяване на самоличността на дистанционните студенти с цел предотвратяване на фалшива самоличност и/или плагиатство при спазване на всички етични, правови и културни аспекти на процеса на оценяване. Това ще създаде предпоставки за повишаване на доверието към онлайн оценяването и към дистанционното обучение като цяло.

За да осигури постижими и реалистични решения, проектът TeSLA е разработен от консорциум от институции в областта на висшето образование и особено в дистанционното образование в сътрудничество с технологични компании, специализирани в сигурността, криптографирането и техниките за онлайн разпознаване, както и агенции за акредитиране на качеството на национално и Европейско равнище.

11-p

Целите на проекта обхващат:

Анализиране и проектиране на подходящи учебни дейности за електронно оценяване предвид както на академичните изисквания за осигуряване на ефективен учебен процес, така и на спецификата на онлайн оценяването.

Усъвършенстване на процеса на електронно оценяване чрез въвеждане на инструменти и ресурси в учебните дейности, които установяват данните на обучаемите, за да осигурят тяхната идентификация и авторство.

Провеждане на каскадни пилотни изследвания на системата за електронно оценяване на TeSLA, които гарантират равните възможности и зачитането на многообразието на учебни контексти в различни висши учебни заведения, същевременно осигурявайки идентификация и авторство на обучаемите в процеса на електронното оценяване.

Безплатно предоставяне на основната версия на системата за електронно обучение TeSLA за образователни институции за подобряване на тяхното електронно оценяване.

Провеждане на серия от обучителни семинари, за запознаване със системата TeSLA, за да се използва тя за подобряване на процесите на електронно оценяване.