Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпити по физика и философия и социални науки продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г.

   
С изпити по физика и философия и социални науки продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г.

Димитър Костов

Днес в 14.00 часа в 243-та зала на Ректората започна кандидат-студентският изпит по физика. Димитър Костов от София изтегли тема № 3. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 39 души.

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Милена Стефанова пожела успех на явилите се и ги поздрави за интереса им към физиката.

Изпитът по физика е с продължителност 4 часа и се състои от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища.

Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем. Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката. Целта е проверка на познаването на физичните величини и закони.

При провеждане на изпита се допуска използването на калкулатори. Не се разрешава ползването на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

1

С успешно издържан изпит по физика кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ:

Физика; Инженерна физика; ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия и физика; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология.

2

В 255-та зала на Ректората се проведе изпитът по философия и социални науки. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 54 души.

Магдалена Славова от София изтегли тест № 3 и тема № 7, която даде възможност на кандидатстващите да избират между две теми за философско есе:

„Защото всъщност всички тези усещания за глад, жажда, болка и т.н. не са нищо друго освен известни смътни начини на мислене, които произлизат и зависят от съединяването и сякаш смесването на духа и тялото”, Декарт, „Размишления върху първата философия” и

"Езикът създава или налага свят?"

3

Магдалена Славова

Изпитът по философия и социални науки се основава се на държавните образователни изисквания за предметния цикъл "Философия": Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в две части с обща продължителност 4 часа. По време на изпита е допустимо използването на пособие с откъси от текстове на посочените по-долу автори и примерни тестове – с чисти полета и без подчертаване на литература.

С успешно издържан изпит по философия и социални науки кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ:

Философия; Социология; Културология, Библиотечно-информационни науки; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия.

4