Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по математика II продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г.

   
С изпит по математика II продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г.

Кристина Симеонова

Днес в 9.00 часа в 240-та зала на Ректората Кристина Симеонова от гр. Перник изтегли тема № 2. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 1 009 души.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет доц. Милена Стефанова. Тя пожела успех на явилите се и изказа задоволството си, че са избрали да учат в най-старото висше училище в България.

Изпитът по математика II е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри. Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г.

Времето за провеждане на изпита е 4 часа.

1

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ:

Философия; Социология; Публична администрация; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.

2
3