Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проф. д-р Мадлен Данова беше избрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет

   
Проф. д-р Мадлен Данова беше избрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 5 октомври 2015 г., проф. д-р Мадлен Данова беше избрана за Декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

 

Кандидатурите за поста декан бяха две – на проф. д-р Мадлен Данова и на проф. д-р Евгения Панчева.

Беше проведено едно гласуване и проф. д-р Мадлен Данова беше избрана с 124 гласа „за“.

Проф. д-р Мадлен Данова започва своята академична кариера през 1987 г. като асистент по английски език в катедра „Западни езици“ на Факултета по класически и нови филологии след успешно дипломиране в специалност „Английска филология“. През 1991 г. е избрана за старши асистент в същата катедра. През 1993 завършва с отличие следдипломна специализация в Централноевропейския университет, Прага, в катедрата по Социология и политология. През 1996 г. е презначена за старши асистент по американска литература и култура в катедра „Англицистика и американистика“, където през 1999 г. защитава докторска дисертация на тема „Национализъм, модернизъм, идентичност: сравнително изследване на две литературни семейства, Славейкови и Джеймс“, като в началото на 2000 г. е назначена за главен асистент към катедрата. През 2007 г. получава званието „доцент“ по американска литература с хабилитационен труд на тема „The Ethnic Occult in Twentieth-Century American Literature”. През 2011 г. е избрана за професор по американска литература към същата катедра.

MDanova

Проф. Мадлен Данова е член и ръководител на екипите, създали в Софийския университет три нови интердисциплинарни бакалавърски специалности: „Европейски съюз и европейска интеграция“ (на английски език, съвместна специалност между шест факултета), „Биология и английски език“ и „Химия и английски език“ и пет катедрени и междуфакултетни магистърски програми: „Гранични изследвания“ (на английски език), „Комуникация: език, литература, медии“ (на английски език), „Американистика и трансатлантически изследвания“ (съвместно с Историческия факултет), „Културни връзки и геополитика на ЕС“ (на английски език, съвместна програма между шест факултета) и „Езиково и културно многообразие“ (дистанционна програма). Тя е и един от създателите на интегрираната програма за обучение на докторанти към Философския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Факултета по журналистика и масови комуникации и Юридическия факултет.

Административният опит на проф. Мадлен Данова включва и един четиригодишен мандат като заместник-декан по учебната дейност на Факултета по класически и нови филологии в периода 2007-2011 г. и временно изпълняващ длъжността ръководител на катедра „Англицистика и американистика“ на доброволни начала, юли - октомври 2010 г. Тя е член на Факултетния съвет от 2003 г. и е била ръководител на Експертната група за акредитация на направление „2.1.Филология“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ през 2014 г. От 2014 г. е ръководител и на Университетския тестови център за провеждане на Oxford Test of English.

Проф. Мадлен Данова e била ръководител и член на екипа на повече от 20 български и международни научни проекти в областта на американистиката, канадистиката, масмедиите, джендър изследванията, национализма, модернизма, междукултурната комуникация и културологията, както и на повече от 15 научно-приложни проекта, свързани с обучение на учители, преподаватели и докторанти.

Публикациите на проф. Мадлен Данова обхващат над 80 академични статии, в това число 30 в чуждестранни издания и 52 в национални, 4 монографии, в това число и на излязлата през 2011 г. монография The Jamesiad: The Postmodern Lives of Henry James, и на две учебни системи за 11 и 12 клас на английските езикови училища в България, като последната, LitUps! Essential in British and American Literature, беше отличена с най-високото отличие на Франкфуртския панаир на книгата през 2014 г. Тя е редактор на 12 научни сборника, автор на 26 преводни текста и на 10 научно-популярни статии. Участвала е в над 100 научни конференции, в това число 60 международни и 40 национални, и е организатор на 10 международни конференции.

Научните интереси на проф. Мадлен Данова включват: творчеството и рецепцията на Хенри Джеймс, съвременните етнически писатели в САЩ, Канада и Австралия, проблемите на етническата и националната принадлежност, диаспорите, глобализацията и партикуларизацията на съвременните общества, джендър проблемите и изследването на масмедиите. Специален интерес за нея представляват и сравнителните литературни изследвания и навлизането на новите технологии в чуждоезиковото преподаване и съвременния живот. Преподавала е в Университета в Олбани, САЩ, Югозападния Университет „Неофит Рилски“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изнасяла е лекции в Колежа „Св. Патрик“, Дъблин, Университета в Хилдесхайм, Германия, Университета в Кьолн и др.

Проф. Мадлен Данова води лекционни курсове по американска, канадска и австралийска литература и култура, масмедии и кино, междукултурна комуникация, етническа и национална принадлежност. Била е ръководител на четирима докторанти по американска литература и на 40 защитени магистърски дипломни работи. Тя е автор на осем научни рецензии и становища за доцент, професор и „доктор”.

Проф. Мадлен Данова е основател и дългогодишен член на Управителния съвет на Българската асоциация на университетските жени, на Управителния съвет на Фондация “Университетска англицистика и американистика”, основател и секретар на Българската асоциация по американистика, член на Научния съвет на Центъра за изследвания на пола, СУ “Св. Кл. Охридски”, на Българското дружество за канадски изследвания, на Българското дружество за британски изследвания. Тя е и активен участник в работата на редица международни научни сдружения като Американското дружество „Хенри Джеймс”, Европейското дружество за изследване на творчеството на Х. Джеймс и др.