Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Приключва Петдесет и третият летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти

   
Приключва Петдесет и третият летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти

За поредна година в с. Лозен, гр. София, се проведе Летният семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет „Св. Климент Охридски". Събитието се организира с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и Софийския университет. Цялостната подготовка, организация и провеждане на Семинара са осъществени от Факултета по славянски филологии на СУ.

От 1963 г. насам ежегодно Софийският университет е домакин на чуждестранни студенти, учени, преподаватели и преводачи, занимаващи се професионално с български език и култура. Семинарът е насочен още към хуманитаристи и хора, за които владеенето на езика и познаването на историята, културата и съвременното състояние на българите са необходими за други дейности.

Богатото културно многообразие на участниците в Летния семинар предопределя наред с приоритетната българоцентричност на Семинара да се създава интернационален дух на взаиморазбирателство и приятелство.

1

Събитието откри деканът на Факултета по славянски филологии на СУ и директор на Летния семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти проф. дфн Панайот Карагьозов. Той отбеляза, че по повод символичното закриване на Летния семинар присъстващите ще имат възможност да станат част от една вечер, посветена на българския фолклор, вечер, на която възпитаниците от 30 страни от Европа и Азия ще покажат какво са успели да научат в областта на българския фолклор.

2

Проф. Карагьозов разказа за същността, целите и идеите на Летния семинар по български език и култура. Обучението по български език, литература, история и култура осъществяват преподаватели от Факултета но славянски филологии на СУ, Историческия факултет на СУ, Българската академия на науките и други авторитетни институции. По време на Семинара се организират тематични кръгли маси, в които участниците и специално поканени български и чуждестранни изследователи излагат своите виждания по актуални въпроси на българистиката. Научната продукция на Семинара се публикува в поредицата „Българистични студии”.

3

Летният семинар по българистика съчетава методиката на класическото университетско обучение с идеята на Ян Амос Коменски за „училище – игра”. Той се провежда във ваканционна обстановка, при която дистанцията между преподаватели и слушатели е сведена до минимум. Продължителността на Семинара е три седмици. Програмата включва четири основни блока: задължителна учебна програма, факултативна учебна програма, културно-развлекателна програма и учебни екскурзии.

4

Проф. Карагьозов разказа за местата, които участниците в тазгодишния семинар са имали възможност да посетят – Пловдив, където са видели връзката на България с античния свят, пътували са до Рилския манастир, за да видят къде е огнището на българското православие, посетили са Цари Мали град до гр. Самоков, запознали са се с българската култура, традиции и история.

5

„Опитахме се да покажем България в нейните географски, културни и исторически измерения такава, каквато е”, каза проф. Карагьозов и отправи своята благодарност към Министерството на образованието и науката и ръководството на Софийския университет за подкрепата.

Във вечерта на българския фолклор със свои изпълнения се включиха самодейци от съставите на с. Лозен и семинаристите, които изпяха български народни песни и изиграха някои от най-популярните хора.

6
7
8