Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г. приключва с изпити по химия, изобразително изкуство и музикален инструмент или пеене

   
Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г. приключва с изпити по химия, изобразително изкуство и музикален инструмент или пеене

Днес в 09.00 часа в 240-та аудитория на Ректората Кирил Димов от гр. Павликени избра вариант № 2 на тестa, който ще решават явилите се на изпита по химия.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 952.

Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на СУ, пожела на явилите се кандидат-студенти успех, късмет, на добър час, да бъдат съсредоточени и през есента да станат студенти в Софийския университет.

Писменият изпит по химия се състои от две части. Първата част е от 20 тестови задачи, включващи въпроси по неорганична и органична химия, с изборен отговор (един от пет). Попълването на теста приключва един час след началото на изпита.

Втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична химия и 2 по органична химия). При решаването на логическите задачи може да се изисква кратко обяснение на някои факти или закономерности, които са отбелязани в условията на задачите.

 

DSC_0206_600x400

При подготовката за изпита могат да се използват всички одобрени от МОН действащи учебници за 7, 8, 9 и 10 клас – задължителна и профилирана подготовка. Учебниците за 11 и 12 клас профилирана подготовка могат да се използват като допълнителна литература за по-пълно изясняване на материала от програмата.

DSC_0212_600x400

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и физика; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Медицинска сестра.

DSC_0210_600x400

В 9.00 часа започна и изпитът-събеседване за специалност Изобразително изкуство. Явилите се кандидат-студенти са 8. Конкурсният изпит за специалност „Изобразително изкуство” се провежда под формата на изпит-събеседване, на който кандидат -студентите представят портфолио с авторски рисунки. Кандидат-студентите отговарят на следните въпроси:

1. Споделете впечатленията си от посетени у нас художествена изложба, музей, галерия или друга изява на художници.

2. Изяснете особеностите на творческия процес и изразните средства във Ваши творби, които сте представили на събеседването в оригинал.

Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г. ще завърши следобед с изпита по Музикален инструмент или пеене от 14.00 часа.

Кандидатите за специалност „Музика” полагат изпит по музикален инструмент или пеене. Кандидат-студентите, които се явяват с музикален инструмент могат да ползват всички видове инструменти, използващи се в симфоничния, естрадния, духовия и народен оркестър; кандидатите, които се явяват с пеене (класическо, народно, естрадно) трябва да си осигурят съпровод на пиано или друг музикален инструмент. Всички кандидати са задължени да изпълнят наизуст две музикални произведения по избор.