Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Конференция по повод 135-годишнината от приемането на Търновската конституция

   
Конференция по повод 135-годишнината от приемането на Търновската конституция

В конферентната зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе конференция, посветена на 135-годишнината от приемането на Търновската конституция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет. Гост на събитието беше президентът на Република България Росен Плевнелиев.

Конференцията бе открита от проф. д-р Георги Близнашки, който отбеляза, че в деня, посветен на българската конституция, професионален празник отбелязват юристите в България и че днешният ден е празник за всички българи, истински граждани и патриоти. Той подчерта, че тази дата се отбелязва вече няколко години от кръжока по Конституционно право в Юридическия факултет, но днес се чества знаменателна годишнина – 135 години от създаването на Търновската конституция - събитие, което трябва да привлече вниманието на цялата общественост, ако искаме да живеем в една действително свободна и демократична държава.

1

Президентът на Република България Росен Плевнелиев поздрави присъстващите преподаватели, студенти и гости на научната конференция. Той припомни на аудиторията, че Учредителното събрание в Търново преди 135 години е тръгнало от един неамбициозен проект. „Те тогава искаха да създадат един умерено консервативен проект, който наричаха Органически устав. Същевременно създадоха една изключително демократична за времето си конституция. Тя отразява свободолюбивите виждания на българските граждани след възстановяването на независимата държавност през 1878 г. И трябва да помним, трябва да знаем и трябва всеки да знае много добре този текст, който може би е еманацията на всичко, което нашите прадеди написаха. Те казаха: „Всякой роб, от какъвто пол, вяра и народност да бъде, свободен става, щом стъпи на българска територия.“

Президентът Плевнелиев посочи, че си заслужава да отбележим онези демократични характеристики на Търновската конституция, които са предпоставка за възходящото развитие на България в началото на 20 век. „Нашите предци претвориха в нея идеалите за свобода, за равенство, всичко, което нашите възрожденци, нашите патриоти написаха, мислиха и за което се бореха. Те бяха символ на тези непреходни ценности, които и днес не бива да забравяме, които и днес ще ни помогнат винаги да пазим правия път и да се развива свободата на личността, общото, правното и разбира се прякото избирателно право, разделение на властите, политически плурализъм. Всичко това е заложено преди 135 години.“

2

Росен Плевнелиев обърна специално внимание на общото, равно и пряко избирателно право. Той посочи, че то е било въведено в западноевропейските демокрации през 20 век и то с продължителни борби, много противодействия и резерви на отделните държави. У нас то е установено в проекта за конституция и то като нещо безспорно: „Въвеждането на всеобщото избирателно право е едно от наистина най-големите достижения на Търновската конституция. С това членовете на Учредителното събрание показват и вярата си в добродетелите на нашия народ. 135 години по-късно ние не бива да забравяме, че в основата на всяко едно решение на политиците трябва да стои интересът на гражданите.“

Росен Плевнелиев напомни, че при създаването на сега действащата конституция отново беше отправен поглед към първата ни конституция и заветите на нейните създатели за демокрация, за човешка свобода. „Разбира се, проблемите на държавното управление в 21 век са много по-различни от тези през 19 век, но има и непреходни ценности, без които развитието на нито една демократична държава е невъзможно или тя престава да бъде демократична.

В края на словото си президентът пожела успех на конференцията, както и успех на следващото поколение на България. „Вероятно вие ще сте тези, които с още по-голяма сила ще трябва да гледат напред, а не назад“.

Участниците в конференцията бяха поздравени и от заместник-ректора на Софийския университет доц. Милена Стефанова. Тя изрази задоволството си от присъствието на млади хора в залата, на студентите, които проявяват същия нестихващ интерес, какъвто са проявявали поколенията преди тях. Тя честити празника на юристите и заяви: „В деня на юристите е хубаво да си покажем, че още можем да се връщаме към тази проблематика и да си зададем няколко въпроса: Какво вдъхновение ни дава този прочит на историята и какви гаранции за бъдещото ни развитие? И аз, като преподавател по местно самоуправление повече от 20 години в Софийския университет днес съм изкушена да се върна отново към дебатите в Учредителното събрание.“ Доц. Стефанова прочете цитати от изказвания на консерваторите по време на заседанията на Учредителното събрание, които много героически са отстоявали принципа на децентрализацията, който е проведен в Търновската конституция и който не е могъл да се превърне в устойчива реалност в краткото демократично развитие на България след приемането на Търновската конституция.

3

Доц. Стефанова посочи, че днес, 135 години по-късно, наш дълг е да претворим мечтите на авторите на Търновската конституция в реалност. „Дано, мили млади приятели, да имате щастието, да живеете наистина в такава демократична страна, за каквато са мечтали нашите предци".

Доц. Стефанова завърши словото си с пожелание за успешно провеждане на конференцията и здраве и светлина по повод настъпващите Великденски празници.

Конференцията, посветена на 135-тата годишнина от Търновската конституция, продължи с научни доклади от представители на Юридическия факултет на Софийския университет, БАН, висши училища.