Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Конференция на тема „Идеята за святото. Около Рудолф Ото“

   
Конференция на тема „Идеята за святото. Около Рудолф Ото“

Доц. Теохаров

Днес в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе конферентна среща, посветена на излизането на българския превод на идеята за святото на Рудолф Ото.

Събитието бе открито от проф. дфн Пламен Макариев, ръководител на катедра «Философия» на Философския факултет. Той заяви, че рядко се среща такава комбинация на темата – много тясно специализирана и едновременно с това интердисциплинарнa. „Тук сме се събрали и философи, и богослови, и колеги от Софийския университет, и колеги от БАН. Така че ние сме като един микрокосмос и сме се фокусирали върху действително изключително професионална и специализирана тема – идеята за святото около Рудолф Ото“, допълни проф. Макариев.

prof. Makariev

Проф. Макариев

Той поздрави организатора на конференцията доц. Теохаров. „Той ни даде един образец за това как трябва да се изработи една тема. Имаме превод на един много важен текст, имаме дисертация, с която се работи по него, на колегата Мирослав Бачев, имаме и конференция. Така че доц. Теохаров показва пример за една добре свършена работа. Пожелавам една дълбоко удовлетворяваща всички ни работа този ден.“

Доц. Теохаров изрази мнението си, че новоиздадената книга „Идеята за святото“ на Рудолф Ото, както и разговорите за нея и за самия автор ще са от голяма полза за студентите. „Такава важна категория в съвременната култура, каквато е категорията „свято“ е с изключително значение за запазване на човечността в човешките ни отношения. И това е важно не само за философи и богослови, но и за по-широк кръг читатели“, допълни още той.

По време на конференцията бяха обсъдени идеите на Рудолф Ото в областта на философията на религията и тяхното присъствие в българската богословска наука, проблемът за схематизма при Имануел Кант и Рудолф Ото и други въпроси.

Рудолф Ото /1869-1937/ е протестантски богослов и изследовател на религиите. Влиянието му през ХХ век е изключително мощно. Основната му творба „Идеята за Святото“ е определяна като една от най-успешните немски богословски книги на ХХ век и е преведена на над 20 езика. Интересът към нея е все по-голям в световен мащаб. През октомври 2012 г. на делото и творбите на Рудолф Ото бе посветен международен конгрес с основни теми теология, философия на религията и история на религиите.

1