Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Изследователи от Философския факултет на СУ участваха в престижни международни форуми

   
Изследователи от Философския факултет на СУ участваха в престижни международни форуми

Проф. Александър Димчев и докторантът Росен Стефанов от катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ при Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ взеха участие в престижни международни форуми.

На 25-27 септември 2015 г. в Белград се проведе международната конференция на тема: „Дигитална хуманистика: ролята на науките в областта на хуманитаристиката в новия информационен свят“. Основен организатор на форума бе Университетът на Белград, а участие в конференцията взеха представители от Азербайджан, България, Сърбия, Италия, Турция, САЩ и др.

Фокус на конференцията в Белград беше ефектът на т.нар. „дигитална ера“ върху полето на интердисциплинарното научно знание, което наричаме „хуманитаристика“. По време на конференцията бяха изнесени над 80 доклада, посветени на начините, по които новите тенденции и дълго застъпвани традиции в хуманистиката се балансират помежду си. Новите информационни технологии не бива да бъдат разглеждани като фактор, който застрашава традиционните ценности в хуманистиката (както и във всяка друга наука), а да бъдат приети като средство, което допълва, обогатява и допълнително развива научната област.

Проф. Александър Димчев и докторантът Росен Стефанов изнесоха доклад в секция „Хуманистика и институции“ на тема: „The Bulgarian Library and Information Association (BLIA) – Place and Policies in the Digital World, Support and Hope of the Professional Community“ (ББИА – място и политики в дигиталния свят, опора и надежда на професионалната колегия). В доклада се оценява ролята на Българската библиотечно-информационна асоциация в исторически план. Приоритетен акцент са нейните политики и стратегии при въвеждането на новите информационни технологии и за развитие на тези процеси с годините. Представят се основните проекти в посочената област. Правят се изводи за консолидиращата мисия на ББИА през периода 1989-2015г.

В Белград проф. Александър Димчев и Росен Стефанов проведоха срещи с декана на Филологическия факултет на Университета в Белград проф. Александра Вранеш, зам.-декана проф. Лилияна Маркович; проф. Роберто Ривалди от университета в Пескара, Италия; представителите на Азербайджанския културен център в Белград – Зарифа Али–Заде (президент), д-р Лала Майджидова (зам.-президент) и др. По време на срещите бяха обсъдени варианти за сътрудничество между институциите, както и за търсене на възможности за установяване на връзки с други факултети и организации и участие в съвместни проекти, научни и образователни програми.

По-рано този месец – на 1-3 септември 2015 г. проф. Димчев и Росен Стефанов взеха участие в международната конференция „ElPub 2015: Нови възможности за електронно публикуване в ерата на безграничните колекции и гражданската наука: мащаб, отвореност и доверие“, която се проведе в град Валета (Малта). ElPub 2015 е 19-тото издание на международната конференция по електронно публикуване и разпространение на информация.

Организатор на събитието бе Университетът на Малта заедно със спонсорството на организации като Proquest, Emerald, Springer и Cupernicus publications. Тазгодишното издание на конференцията привлече участници от Малта, Австралия, Германия, Норвегия, САЩ, Турция, Кипър, Великобритания, България и др.

Основни точки на дискусия за участниците в конференцията бяха текущите тенденции в полето на отворения достъп до научна информация, как и до каква степен този модел на споделяне и използване на знание е възприет от учените и гражданите.

Участниците в конференцията участваха в уъркшоп, организиран от KNOWeSCAPE и COST, където основните теми бяха управлението на данни и информационни записи в научната дейност в текущата информационна среда; бъдещето на електронното публикуване; ролята на информационната визуализация и виртуализация в достъп до дигитални архиви и библиотеки.

1-1-1

От страна на българската библиотечна колегия в конференцията проф. Александър Димчев и докторант Росен Стефанов участваха с доклад на тема: „Open Access in Scientific Communication: Bulgaria’s Current OA Policies within the International Context“. Изнесеният доклад прави анализ и оценка за пътя на нашата страна по отношение въвеждането на открития достъп. В него много сериозно отражение намира дейността и тенденциите в СУ. Представени са и усилията за задвижване на националната информационна политика в България в този аспект.