Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Изложба "История на дендрологията в България" гостува в Университетската ботаническа градина в София

   
Изложба "История на дендрологията в България" гостува в Университетската ботаническа градина в София

Д-р Красимир Косев

В парковата част на Университетската ботаническа градина в София бе открита изложба, посветена на първите стъпки на лесовъдната и дендрологична наука в България в периода 1925 – 1947 г. Изложбата включва 8 богато илюстрирани табла, отразяващи приносите на първите преподаватели – проф. Тодор Димитров, проф. Борис Стефанов и проф. Атанас Ганчев. Автори на изложбата са гл. ас. Евгени Цавков и гл. ас. д-р Светлана Анисимова от Лесотехническия университет София.

Изложбата беше открита от директора на УБГ д-р Красимир Косев и доц. д-р Петър Желев, зам.-ректор на Лесотехническия университет.

Д-р Косев отбеляза, че е изключително щастлив да приветства всички в най-старата Университетска ботаническа градина в България, създадена още през 1892 г. Той допълни, че мероприятието е част от задачите на Университетските ботанически градини, насочени към редефиниране на тяхната роля в съвременните условия и по-голямо отваряне на градините към обществото.

1

Д-р Красимир Косев и доц. д-р Петър Желев

Д-р Косев припомни, че ботаническите градини на Софийския университет в София и Варна са отворени за посетители от 2000 г. „Сега можем да се похвалим, че обслужваме не само туристи и други любители, но участваме в различни европейски програми, с които допринасяме за развитието на образователния процес”, каза в заключение директорът на УБГ.

Зам.-ректорът на Лесотехническия университет доц. Петър Желев приветства идеята Седмицата на гората да се отбележи с тази изложба. Той пожела успех и изрази своята надежда, че тя ще бъде интересна за посетителите. Седмицата на гората започва да се отбелязва на 12 април 1925 г. като празник на залесяването и на българската гора.

2

В изказването си доц. Желев обърна внимание на общата история на Софийския и Лесотехническия университет в областта на горското стопанство. През 1925 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет е създаден Лесовъден отдел и по този начин е поставено началото на университетското лесотехническо образование у нас. Преди това нашите лесовъди са получавали образованието си в чужбина - Германия, Австрия и Чехия.

3

Доц. Желев разказа на присъстващите за обекта на изследване на дендрологията (от латински dendrum и старогръцки δένδρον - дърво), която е част от ботаниката, наука за дърветата и храстите. Възниква като самостоятелна учебна дисциплина и научна област главно във връзка с обучаването на специалистите по горско стопанство и във връзка с горскостопанската наука. Предмет на дендрологията са биологичните особености и екологичните изисквания на дървесните видове, но като част от ботаниката, тя се занимава и с таксономията и с други фундаментални аспекти, свързани с дървесните видове. В редица случаи от нея се отделя една специфична дисциплина, наречена "Декоративна дендрология", насочена към използването на дървесни видове в парковото изкуство.

4

Изложбата представя по-важните постижения на дендрологичната наука у нас. Освен представянето на личностите и техните заслуги за развитие на лесовъдското образование, в експозицията са включени и няколко интересни в лесовъдско и дендрологично отношение обекти – гората „Парангалица“ и „Черните мури на Пирин“.

5