Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Излезе първият брой за 2014 г. на "Списание на Софийския университет за образователни изследвания"

   
Излезе първият брой за 2014 г. на "Списание на Софийския университет за образователни изследвания"

“Списание на Софийския университет за образователни изследвания” е онлайн издание на Университетския център за електронно обучение, представящо научни публикации на резултатите от изследвания в областта на образованието.

Списанието е наследник на “Списанието на СУ за електронно обучение” и публикува научни статии и студии, обзори, рецензии на научни издания на български и чужди учени. Сред водещите задачи на списанието е да представя публикации на докторанти, постдокторанти и млади учени в рамките на проект «Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в Софийския университет», Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” както и на техни колеги от цялата страна, работещи в областта на педагогическите изследвания и електронно обучение.