Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Информационен ден за програмата "Наука за мир и сигурност" на НАТО се проведе в СУ

   
Информационен ден за програмата "Наука за мир и сигурност" на НАТО се проведе в СУ

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе Информационен ден за програмата "Наука за мир и сигурност" на НАТО. Събитието, което за първи път се провежда в България, се организира от Министерството на образованието и науката със съдействието на Министерството на външните работи и Постоянната делегация на Република България към НАТО.

Официални гости и основни лектори на събитието бяха посланик Сорин Дукару, помощник-генерален секретар на НАТО по нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, и членовете на неговия екип, Жан Мюлер, член на Независимата група за оценка на научните проекти и директор на Института за динамика на флуидите „Фон Карман“, и Дарко Петрушич, заместник-министър на науката на Черна гора.

Проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, приветства всички присъстващи в залата и и подчерта необходимостта от популяризиране на възможностите за участие на България в научните програми на НАТО.

1

Сорин Дукару отбеляза, че за него е радост да присъства на това събитие в Софийския университет и благодари на домакините за добрата организация. Той подчерта, че събитието позволява да бъдат поставени на фокус проблемите на деня в областта на науката и сигурността, както и важността на участието на България и нейната научна общност в програмата "Наука за мир и сигурност".

2

Инициативата Информационен ден за програмата "Наука за мир и сигурност" на НАТО цели повишаване на информираността сред българските академични и научни среди относно конкретни възможности за финансиране на проекти по линия на Научната програма на НАТО, както и активизиране на участието на страната ни в научния обмен между страните-членки и страните-партньори на Алианса.

Научната програма на НАТО (Science for Peace and Security Programme – SPS), създадена през 1958 г., продължава да има свой значителен принос за посрещането на общите предизвикателства пред сигурността. Тя е важен инструмент за развитие на партньорствата чрез засилване на диалога и практическото сътрудничество в приоритетни за програмата области. По нейна линия се финансират дългосрочни проекти, семинари и обучителни курсове с фокус върху евроатлантическата и международната сигурност.

България участва в програмата от 1993 г. В периода 1998-2000 г. участието на страната ни е най-интензивно в контекста на решението на правителството за присъединяване към Алианса. През последните 20 години са отпуснати над 230 стипендии, а над 600 български учени са подкрепени от Science Fellowship sub-program за провеждане на изследвания или изнасяне на лекции в научни институции.

В рамките на Информационния ден, в който участваха представители на Сърбия и Черна Гора, бяха разгледани възможностите за развитие на регионалното сътрудничество и по-нататъшните механизми на взаимодействие за осъществяването на съвместни проекти.

3