Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че внезапно почина проф. дин Димитър Попов.

Опелото ще се състои на 5 август 2015 г. (сряда) от 11.30 часа в храма „Св. Георги”.

Проф. дин Димитър Петров Попов е роден на 17 април 1950 г. в София. През 1973 г. завършва специалност „История“ в СУ „Св. Климент Охридски” и веднага след това е назначен за докторант към Института по тракология при БАН. След успешна защита на докторска дисертация на тема „Политико-религиозно устройство на царския институт у траките” постъпва на работа в Историческия факултет на Софийския университет като асистент в катедрата по история на българските земи в древността (1978 г.), а през 1984 г. е избран за доцент. Междувременно през 1980 г. специализира в Рим.

В периода 1985-1990 г. е ръководител на секция „История и археология” в Института по тракология при БАН, а през 1991-1995 г. е заместник-декан на Историческия факултет на СУ. През 1995 г . защитава успешно дисертация на тема „Богът с много имена” и му е присъдена научната степен „доктор на историческите науки”, а през 1997 г. е избран за професор.

В продължение на два мандата (1999- 2007 г.) е ръководител на катедрата по стара история, тракология и средновековна история. През 2010 г. е удостоен с Голямата награда за научна и изследователска дейност на Софийския университет.

Професор Димитър Попов е автор на над двеста публикации посветени на историята и културата на древните траки, както и на редица университетски учебници и учебни помагала.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на СУ "Св. Климент Охридски"