Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / EURAXESS пристигна в Софийския университет

   
EURAXESS пристигна в Софийския университет

Пътуващата презентация EURAXESS пристигна в СУ с богата информация за работни места и възможности за финансиране на студенти и млади изследователи. Това е част от двумесечна обиколка в 29 града и 22 държави в рамките на кампанията „Европейски съюз: в помощ на изследователите при намиране на работа“.

EURAXESS – Researchers in Motion е уникална инициатива, която предоставя на изследователите, които желаят да развиват кариера в Европа, достъп до пълна гама от информационни услуги и подкрепа. EURAXESS Jobs предлага портал, в който на едно място са събрани научноизследователски позиции из цяла Европа и извън границите й. Целодневната програма на събитието включваше интерактивни сесии и дискусии, на които бяха разгледани възможностите за подобряване на условията за мобилност. Проведе се и допълнителен семинар на теми, свързани с човешките ресурси, Хартата и кодекса на ЕС за подбор на изследователи (Charter and Code for the Recruitment of Researchers).

1

На тържественото откриване в Аулата на СУ Миролюба Маджарова отбеляза, че тази година EURAXESS чества своя десет годишен юбилей. Програмата е основен инструмент на Европейската комисия за насърчаване и подпомагане на професионалната реализация на учените, за тяхното ефективно коопериране и овладяването на нови високостойностни научни пространства. „Научните изследвания са в основата на иновациите, а те от своя страна спомагат за развитието на икономиката и за обществото като цяло. Науката не познава граници. Тя обединява усилията на учени от най-различни кътчета на Европа и на света”, каза още Миролюба Маджарова и допълни, че мобилността на учените е важна предпоставка за привличането на най-добрите учени да работят за развитието на Европа.

2

В приветствието си към гостите заместник-ректорът на СУ проф. Албена Чавдарова благодари на всички, дошли да подкрепят тази инициатива, и изказа искрената си радост, че Софийският университет е домакин и съорганизатор на това събитие. Тя подчерта предимствата на програмата за младите учени, които биха могли да се включат активно в различни широкомащабни научни изследвания.

Дора Крумова, съветник в представителството на Европейската комисия в България, изрази задоволство от присъствието си на събитието и благодари на Софийския университет, както и на организаторите от българска страна.

„Позволете ми да кажа няколко думи, защото е важно и защо сме се събрали тук днес да дискутираме тази инициатива на Европейската комисия. Последните няколко години на икономическа криза в Европа и в България ни научиха, че икономическият растеж не зависи само и не се бори само с бюджетни съкращения и със структурни реформи. Очевидно е, че науката и инвестициите в наука и иновации заемат ключово място и са основен двигател за развитието на икономическия растеж и откриването на нови работни места”.

3

Дора Крумова изтъкна, че много млади изследователи в цяла Европа, включително и в България, са поставени пред проблеми като намиране на работа, възможност за работа в чужбина, финансиране на проекти. „Трудната мобилност и липсата на обща идентичност на изследователската професия често се превръщат в пречки при развитието на една научна кариера. Това е една от причините за стартирането през март тази година на общоевропейската информационна кампания, която има за цел да подпомогне развитието на европейското научноизследователско пространство и да помогне на изследователите от цяла Европа със съвети за тяхното професионално развитие и чрез получаване на информация чрез EURAXESS“.

4

Дора Крумова подчерта пред аудиторията, че идеята на Европейската комисия е чрез програмата да се помогне за създаването на общоевропейско научно-изследователско пространство и да се даде възможност на повече мобилност на изследователите. „Финансовият инструмент за постигането на поставените от EURAXESS цели е „Хоризонт 2020“, която в този програмен период – до 2020 година получи увеличение на бюджета с 30% и достигна до 80 милиарда евро. Още по-важното е, че програмата е напълно отворена за участие на български университети, научни организации и фирми”.

Заместник-министърът на образованието Иван Кръстев поздрави всички участници в дискусията от свое име и от името на министър Клисарова и благодари на организаторите, както и за домакинството на най-старото висше училище у нас. „Несъмнено е важно споделянето на опита, достъпа до информация, изграждането на възможно най-широки мрежи от гледна точка на обмена на знания и умения и най-вече обмена на хора. Мобилността винаги е била приоритет в работата на Министерството на образованието и науката, образованието и науката сами по себе си разширяват хоризонти, а разширяването на хоризонти става чрез познаването на други хора, други култури, на чуждия опит“, изтъкна Иван Кръстев. Зам.-министърът допълни, че през настоящата година МОН продължава инициативите, свързани с финансирането на мобилност на млади учени, преподаватели, студенти, изследователи.

5

Националният координатор на EURAXESS за България Светлана Димитрова даде повече информация за т.нар. пътуващо шоу. Тя отбеляза, че Софийският университет е координиращата организация на национално ниво и България е част от мрежата още от самото ѝ създаване.

6

Светлана Димитрова направи презентация, в която представи рамката на европейското научно пространство, основните документи, които изграждат рамката и които ще бъдат обект на дискусия. Тя показа на гостите сайта на мрежата и нейните четири направления – Jobs, отговарящо за намиране на работа; Services, предоставящо безплатни услуги при мобилност на научните изследователи; Rights, което се опитва да защитава правата на изследователите и EURAXESS links, което свързва изследователите по света. Тя представи още статистически данни за регистрираните фирми, организации и учени и разясни възможностите, които сайтът им предоставя.

За допълнителна информация:

7
8