Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Доц. д-р Теодор Седларски беше избран за декан на Стопанския факултет на Софийския университет

   
Доц. д-р Теодор Седларски беше избран за декан на Стопанския факултет на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 13 октомври 2015 г., доц. д-р Теодор Седларски беше избран за декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Кандидатурите за поста декан бяха две – на доц. д-р Теодор Седларски и на доц. д-р Тодор Попов. Доц. д-р Седларски беше избран с 36 гласа „за“.

Доцент д-р Теодор Седларски е щатен преподавател в катедра „Икономика“ на Стопанския факултет от 2005 г. От 2009 г. е старши, а от 2010 г. – главен асистент. Защитава докторска дисертация през 2009 г. в областта на институциите, транзакционните разходи и икономическото развитие. Хабилитира се през 2011 г.

Получава образованието си във Виенския икономически университет и в Стопанския факултет и (бакалавърска степен по Стопанско управление през 2002 г. и магистърска степен по бизнес администрация през 2004 г.).

През 2007 и 2008 г. печели последователно стипендия „Ернст Мах“ за млади изследователи на австрийското Министерство на науката и стипендия на Швейцарската конфедерация за специализации в сферата на новата институционална икономика, съответно във Виенския икономически университет и Университета Санкт Гален в Швейцария.

DocSedlarski

От 2012 г. е ръководител на Центъра за икономически теории и стопански политики към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От април 2014 г. е академичен директор на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към СУ "Св. Климент Охридски", афилиран с Института за стратегии и конкурентоспособност към американския университет Харвард.

През февруари 2014 г. е избран за национален представител на България в конфигурациите на Програмния комитет на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" (Социално предизвикателство 6: Европа в променящия се свят — приобщаващи, новаторски и осъзнати общества).

От юли 2013 г. е съпредседател на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски"

От ноември 2011 г. до октомври 2015 г. доц. Седларски заема длъжността на заместник- декан по учебната и международната дейност на Стопанския факултет.

Чете лекции по институционална икономика, икономически теории, международна икономика, икономика на публичния сектор, пари, банки и финансови пазари.

Научните му интереси са в областта на новия и стария институционализъм, новата стопанска история, икономическия анализ на правото, историята на икономическите учения, поведенческата и експерименталната икономика.

Сред последните му публикации са книгите "Икономически теории: история на икономическата мисъл" (2015), "Нова институционална икономика" (2013), "Институционални аспекти на пазара" (2013), "Институционална икономика: възможности и неизползван потенциал" (2012, в съавт. с Т. Попов), "Международна икономика" (2013, в съавторство с Х. Албек).