Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Доц. д-р Филип Мачев е новият декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет

   
Доц. д-р Филип Мачев е новият декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 7 октомври 2015 г., доц. д-р Филип Мачев беше избран за декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Кандидатурите за поста декан на Геолого- геграфския факултет бяха три – на доц. д-р Филип Мачев, доц. д-р Климент Найденов и доц. д-р Марин Русев. Бяха проведени два тура на гласуване, като на балотажа доц. д-р Филип Мачев бе избран за декан на факултета с 56 гласа „за“.

Филип Мачев завършва специалност „Геология“ в Софийския университет през 1982 г. и започва работа като геолог в бившето ДСО „Редки метали“. През 1986 – 1990 е аспирант (докторант) в катедра „Петрография“ на МГУ „М.В. Ломоносов“ в Москва. През 1990 г. защитава кандидатска дисертация на тема: „Петрология на Централнопиринския плутон (НРБ)“ с научен ръководител акад. А.А. Маракушев. От 1990 г. е последователно старши асистент, главен асистент, а през 2002 г. е избран за доцент по петрология в катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“.

1

Доц. Филип Мачев е с богат управленски опит – бил е ръководител на лабораторията за подготовка на микроскопски препарати, от 2003 до 2011 г. е последователно два мандата ръководител на същата катедра, а през периода 2011-2015 г. е зам.- декан по учебната част на Геолого-географския факултет. От 2003 г. е неизменно член на Факултетния съвет на Геолого-географския факултет. Ръководител е над 20 научни проекта както към Университетския фонд „Научни изследвания“, така и към Фонд „Научни изследвания“. Бил е ръководител на 12 дипломни работи и една успешно защитена докторска дисертация.

Автор е на над 60 научни публикации и участия в национални и международни конференции.

Научните му интереси са в областта на метаморфната петрология.

Чете лекции по кристалооптика, петрография, метаморфна петрология, скални комплекси в България в бакалавърски и магистърски програми на факултета.