Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Бончо Господинов беше избран за втори мандат

   
Деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Бончо Господинов беше избран за втори мандат

На общо събрание, проведено на 12 октомври 2015 г., деканът на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Бончо Господинов беше избран за втори мандат.

Доц. д-р Бончо Господинов, който беше единственият предложен за поста, беше преизбран с 30 гласа „за“ от общо 44 регистрирани членове на Общото събрание.

Доц. Господинов е завършил специалност „Педагогика“ във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1983 г. След дипломирането си до 1989 г. работи последователно като начален учител и учител по психология и етика и право. От 1988 до 1992 г. е задочен аспирант в катедра „Дидактика“ на Факултета по педагогика. През 1993 г. защитава успешно кандидатска дисертация на тема „Ефективност на методите на обучение“.

1.1

От 1989 до 1995 г. е бил последователно асистент, старши асистент и главен асистент в катедра „Педагогика“ на Педагогическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, като от 1994 до 1995 г. е бил и заместник-декан на факултета.

От 1995 г. е главен асистент в катедра „Дидактика“ на Факултета по педагогика на Софийския университет. През 1999 г. е избран за доцент по дидактика в катедра „Дидактика“ с хабилитационен труд на тема „Ефективност на обучението. Същност и отделни аспекти на осъществяване.“

От 2001 до 2003 г. е ръководител на катедра „Дидактика“, а в периода 2001-2007 г. е заместник-декан на Факултета по педагогика. Бил е два мандата член на Академическия съвет.

Научните интереси на доц. д-р Бончо Господинов са в областта на педагогическите изследвания, дидактиката, качеството на образованието и социалната работа. Бил е научен ръководител на петима успешно защитили докторанти, от които един чуждестранен, както и на много дипломанти. В момента е научен ръководител на чуждестранен докторант с обучение на английски език.

Автор е на над 50 научни публикации – монографии, учебници, статии, студии и доклади от участия в национални и международни конференции.

Съосновател е и от 2006 до 2012 г. е председател на Управителния съвет на Българската асоциация за образование по социална работа.

В бакалавърските и магистърските програми на Факултета по педагогика чете лекции по основи на педагогическите изследвания, емпирични изследвания в социалната работа, мениджмънт на качеството на образованието и работа с деца, застрашени от отпадане от училище.