Начало / Новини / Календар / Откриване на постоянна музейна експозиция с минерали и скали от Антарктика

Музей „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“, Ректорат

На 29 май от 14.00 ч. в Музея „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ в Ректората, Южно крило, ще бъде открита изложбата

"Скалното и минерално разнообразие на Антарктика"

Събитието е посветено на 60-годишнината на Геолого-географския факултет и ще бъде открито от декана на факултета проф. д-р Климент Найденов.

Постер Изложба Музей

Освен с музейните експонати ще може да се срещнете и с техните откриватели. Гл. ас. д-р Ралица Събева и гл. ас. д-р Стефан Велев ще разкажат за трудните и същевременно приятни моменти, съпътстващи теренната работа.