Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Бизнес инкубаторът при Биологическия факултет и СПТО с наградена технология в конкурса „ВЕИ НАЦИОНАЛНА ЛИГА – първенство за възобновяема енергия между градовете в България“

   
Бизнес инкубаторът при Биологическия факултет и СПТО с наградена технология в конкурса „ВЕИ НАЦИОНАЛНА ЛИГА – първенство за възобновяема енергия между градовете в България“

Студенти и млади специалисти от Бизнес инкубатора при Биологическия факултет и СПТО работят по наградената технология в конкурса „ВЕИ НАЦИОНАЛНА ЛИГА – първенство за възобновяема енергия между градовете в България“.

В конкурса участваха организации, състезаващи се със своите постижения в Лига „Биомаса“, Лига „Слънчева енергия“ и в Европейската шампионска лига по възобновяеми енергии. Проведеното съревнование бе част от организираната XI Национална конференция „Интелигентни градове и региони – енергия, околна среда и климат“ в рамките на „Дните на зелена енергия и енергийна ефективност“ и международната изложба.

Отличието в категория Лига „Биомаса“ получи изградената биогаз инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци „Хан Богров“ с мощност 865 кВтч. Тази технология се управлява и по нея се обучават студенти от Биологическия факултет на СУ по специалност „Екологична биотехнология“ под ръководството на инж. Савов – директор на Софийското предприятие за третиране на отпадъци.

1

От разделно събраните хранителни отпадъци (био-отпадъци или биомаса) от търговските обекти и домакинствата на територията на Столична община по биотехнологичен път се получава биогаз. Произведеният биогаз се събира и анализира след неговото пречистване и се преобразува в електрическа и топлинна енергия в когенератори. Произведената електроенергия се подава към електроразпределителната мрежа.

nac.liga

Обучението и добрите практики на БИЗНЕС инкубатора бяха представени и на Европейския ден на предприемача.