Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център

   

 

Информация и услуги за работодатели

 

Полезна информация за студенти

Предложения за работа

Job opportuinities at TMF Group

19.01.2022

IBM България предлага нови възможности за развитие

18.01.2022

Internship Programme “Challenge Yourself” at ProCredit Bank

17.01.2022

Student Research Assistant Traineeship Programme – Senior Management/Household Finance and Consumption Network at The European Central Bank

11.01.2022

Всички предложения за работа

 

 

Кариерни възможности в Център за изследване на демокрацията/Careers - Center for the Study of Democracy (csd.bg)

Кариерни възможности в НИС Петрол ЕООД

Кариерни възможности в Издателска къща „Хермес“

 

 

 

Кариерният център на Стопанския факултет съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите, както и е ефективен посредник между академичните среди и бизнеса.

 

Целите на екипа на Кариерния център (КЦ) са:

  • Подпомагане на професионалната реализация на студентите;
  • Осъществяване и поддържане на активни контакти с работодатели и сътрудничество с тях в подбора на кадри за дейността им;
  • Подпомагане студентското участие в различни стажантски програми.

 

Предмет на дейност на КЦ са:

  • Разпространение на информация за проекти, програми, конкурси и други мероприятия на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и др.;
  • Предоставяне на информация на студентите от Стопанския факултет за пазара на труда, за конкретни работодатели и за предлаганите от тях стажантски и работни позиции;
  • Организиране и провеждане на презентации, семинари, обучения, дни на кариерата и други, с участие на работодатели и представители на бизнеса;
  • Кариерно ориентиране и консултиране на студентите от Стопанския факултет;
  • Оказване на практическо съдействие на студентите при подготовка на портфолио за кандидатстване за стаж и работа;
  • Подготовка за цялостния процес на подбор при кандидатстване за стаж и работа;
  • Оказване съдействие на работодатели при разработването, организирането и провеждането на стажантски програми;

 

Контакти:

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР
София, бул."Цариградско шосе", 125, блок 3
ет. 5, кабинет 504
e-mail: careers@feb.uni-sofia.bg
Страница във Facebook: facebook.com/feba.careers
Профил в Twitter: twitter.com/feba_careers

 

Facebook група за предложения за работа: facebook.com/groups/feba.careers

LinkedIn група на Кариерния център: https://www.linkedin.com/groups/13540271

 

ФРАНКОФОНСКИ ПЕРСПЕКТИВИ

Ден на отворените врати в BESCO
Ден на отворените врати - Atos Campus Academy
Предложения за работа