Начало / Университетът / Центрове / EURAXESS Център за мобилност и кариерно развитие на изследователите

   

EURAXESS България е част от паневропейската мрежа за мобилност EURAXESS, създадена от Европейската комисия за съдействие на кариерното развитие и подпомагане мобилността и кариерното развитие местни, на гостуващи и заминаващи научни изследователи и докторанти, както и на висококвалифицирани специалисти в индустрията. EURAXESS работи в следните четири ключови направления:

Осигурява съдействие на научните изследователи при намиране на работа и подходящи за техните проекти/научни изследвания конкурси за финансиране и грантови схеми.
Предоставя услуги, които подпомагат кариерното развитие на изследователите, както и детайлна информация относно условия на труд и живот, визов режим, права на интелектуална собственост и признаване на дипломи в европейските държави, което улеснява процеса по преместването им в друга страна.
Грижи се за спазването на правата на научните изследователи и на висококвалифицираните специалисти и подпомага научните организации и университетите при подобряването на условията за кариерно развитие на изследователите.
Поддържа връзките между европейските изследователи навсякъде по света.

Основният инструмент за предоставяне на актуална и структурирана информация е Интернет порталът на EURAXESS и подстраницата за EURAXESS България, а страниците на EURAXESS България в LinkedIn,Facebook и VKontakte популяризират услугите на EURAXESS и подпомагат разпространяването на новини и информация за събития от интерес на научната общност.

Ежедневно в портала се публикуват предложения за изследователска работа и научна кариера от всички 43 страни-членки на EURAXESS.

EURAXESS България има 3 координиращи центъра към Софийски университет, Институт за технологии и развитие и Нов български университет. Контактни лица за обслужване на изследователи има към ТУ София, ТУ Варна, РУ Русе, Тр.У Ст.Загора, ПУ Пловдив, БСУ Бургас, ВСУ Варна, ИУ Варна, УНИБИТ София, МУ София, АМТИИ Пловдив, БАН-ЦУ, МФ”Св.Св.Кирил и Методий”, ИКТ Клъстър,където мобилните изследователи могат да се обърнат със своите въпроси.

 

Контактното лице към УНСС предоставя и специализирана информация във връзка с интелектуалната собственост.

Центърът за кариерно развитие на изследователи към EUDAIMONIA SOLUTIONS предоставя кариерни консултации съвместно с EURAXESS Център към Софийски университет.

EURAXESS Център към Софийски университет предоставя персонално съдействие на докторантите и академичния състав в СУ при осъществяване на мобилност и подпомага тяхното кариерно развитие. Екипът на центъра организира и разпространява информация за семинари и обучения, менторски програми и др.

Центърът координира дейността на мрежата в България. Специфичните му задачи включват:

  • предоставя кариерни консултации съвместно с EUDAIMONIA SOLUTIONS;
  • осигурява актуална информация по въпроси от интерес на мобилните учени, свързани с правни и административни разпоредби в България, касаещи пребиваването и наемането им на работа, здравното и социалното им осигуряване и др.;
  • поддържа и периодично актуализира националния EURAXESS страница и бази данни;
  • разработва становища и предложения, свързани с преодоляване на проблеми за кариерното развитие и мобилността на изследователите;
  • разпространява информация и осигурява обучение на членовете на EURAXESS България;
  • координира работата по създаване и разпространение на информационни пакети, продукти и услуги за изследователите;
  • оказва съдействие на научните организации и университетите при присъединяването към принципите на ХАРТАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ и КОДЕКСА НА ПОВЕДЕНИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ (Хартата и Кодекса)*;
  • оказва съдействие на Министерството на образованието и науката (МОН) в областта на дейностите на EURAXESS;
  • представлява EURAXESS България на срещи на националните координатори, организирани от Европейската комисия;
  • оказва съдействие и предоставя информация на Европейската комисия във връзка с дейността на EURAXESS България.

 

*Софийски университет „Св.Климент Охридски” се присъедини към принципите на Хартата и Кодекса. За повече информация за процеса, моля вижте тук.

 

Всички EURAXESS услуги са безплатни.

 

За допълнителна информация, моля свържете се:

Светлана Димитрова

Координираща организация EURAXESS България

Софийски университет - НИС

Тел. +359 2 971 35 09

GSM: +359 888694 516

e-mail: svetlana@fmi.uni-sofia.bg

http://www.euraxess.bg

http://www.euraxess.ec.europa.eu

HR-logo