Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Международната следдипломна школа към Научния институт „Йожеф Стефан" в Словения представя възможности за обучение

   

Срок за кандидатстване: 30 септември 2023 г.

 

Международната следдипломна школа към Научния институт „Йожеф Стефан" в Словения представя възможности за обучение –

за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър" в областите на екологичните технологии, информационните и комуникационните технологии, нанонауките и нанотехнологиите, и образователно-научна степен „доктор" в областите на екологичните технологии, информационните и комуникационните технологии, нанонауките и нанотехнологиите и сензорните технологии.

Сред предимствата на учредената през 1949 г. изследователска институция (понастоящем с 1053 служители) се изтъкват интердисциплинарната среда, осигурявана на обучаващите се, в тясно сътрудничество със световно утвърдени учени.

Школата насърчава мобилността и обмена на студенти на следдипломно равнище в рамките на програма „Еразъм+" и европейските проекти в приоритетни сфери като зеления преход, цифровизацията и т.нар. отворена наука.

Срокът за кандидатстване за новата академична година е 30 септември 2023 г., като кандидатите се приканват да подадат документите си възможно най-скоро с цел уреждане на формалностите по престоя им.

 

Повече информация за школата и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата:
www.mps.si/en/studij/.