Начало / Новини / Новини и събития / Студенти от Геолого-географския факултет се срещнаха с председателя на Столичния общински съвет

   
Студенти от Геолого-географския факултет се срещнаха с председателя на Столичния общински съвет

На 23 май 2023 г. в Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на поредицата от събития, свързани с отбелязването на 60-годишнината на Геолого-географски факултет, се състоя среща разговор на председателя на Столичния общински съвет д-р Георги Георгиев със студенти от Геолого-географския факултет, свързана с проблемите при управлението на столицата.

На срещата бяха засегнати редица проблеми, свързани както със създаването на условия за опазването на околната среда и здравето на хората, така и с благоустрояването на столичния град. Събитието е по инициатива на проф. д-р Климент Найденов и се организира от катедра „Регионално развитие“ в контекста на започналите поредица от инициативи за срещи с лица от практиката, които да обогатят теоретичните и практическите знания на студентите.

1

Събитието бе открито от доц. д-р Методи Иванов, който подари на д-р Георги Георгиев книгата „Анастас Иширков – Избрани трудове“ и предостави на д-р Георгиев Почетната книга на катедра „Регионално развитие“, където той изписа своето послание.

3
5